Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel door de Belastingdienst en de aanvullende uitstelregeling

Zoals eerder vermeld in onze nieuwsbrieven heeft de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling gegeven wegens de coronacrisis voor een veelheid van belastingschulden. Het aanvragen van bijzonder uitstel was mogelijk tot 1 oktober jl. Inmiddels is ultimo september de ’tijdelijke aanvullende tegemoetkoming’ in het kader van het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ in het leven geroepen. Het is […]

Read more

Belastingdienst start invordering van openstaande belastingschulden weer op

Vanwege de coronacrisis heeft de belastingdienst de invordering van openstaande belastingaanslagen tijdelijk stilgelegd. Nu starten zij die stapsgewijs weer op. Vanaf september 2021 sturen zij eerst vooraankondigingen. Later dit jaar betalingsherinneringen en aanmaningen. En als particulieren en ondernemers dan nog niet betalen, stuurt de belastingdienst hen vanaf begin 2022 dwangbevelen. Dat alles doen ze zorgvuldig, […]

Read more

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022

De fiscale regeling voor aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting komt te vervallen per 1 januari 2022. Daarvoor in de plaats komt de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie). Met het STAP-budget kan iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. HET STAP-BUDGETWerkenden en werkzoekenden kunnen […]

Read more

Corona-update: Financiering

In dit bericht praten we u graag bij over de nieuwste coronamaatregelen omtrent financiering: Verlengde Financieringsmogelijkheden In de Kamerbrief verlengt het kabinet de volgende garantie-/financieringsregelingen tot en met 31 december 2021: Klein Krediet Corona (KKC) Borgstelling MKB-kredieten-C (BMKB-C) GO-C-regeling Overbruggingskredieten via Credits Garantieregeling herverzekering leverancierskredieten stopt De overheid staat momenteel garant voor verzekeringen van leverancierskredieten. […]

Read more

‘Duizenden winkeliers persoonlijk aansprakelijk bij faillissement’

Voor duizenden ondernemers met een winkelpand in de non-foodsector dreigt een persoonlijk faillissement. Meer dan de helft van door branchevereniging INretail ondervraagde winkelondernemers zegt persoonlijk aansprakelijk te zijn. INretail noemt de uitkomsten van de peiling onder leden alarmerend. Of een ondernemer persoonlijk aansprakelijk is bij financiële problemen hangt af van de rechtsvorm van een bedrijf. […]

Read more
© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden