Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Prinsjesdagspecial 2019 van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Welke voorstellen bevat het pakket Belastingplan 2020? De Prinsjesdagspecial, opgesteld in opdracht van de NBA, biedt een handzaam overzicht van de aangekondigde maatregelen. Het Belastingplan 2020 staat volgens het kabinet in het teken van de verbetering van de koopkracht van de burgers. Het gaat nog steeds goed met de economie, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën. Het kabinet […]

Lees verder

Belastingdienst versterkt toezicht op stichtingen en verenigingen

Aankondiging toezicht sportbrancheIn 2017 heeft de Belastingdienst besloten de handhaving van de belastingplicht van stichtingen en verenigingen (hierna genoemd: ‘stivers’) te intensiveren. Onterecht heerst namelijk vaak de gedachte dat er geen belastingplicht is als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Voor 2019 heeft de Belastingdienst aangekondigd om onder andere te focussen op de sportbranche. […]

Lees verder

Wat is de waarde van een controle door een accountant bij MKB-ondernemingen?

EFAA heeft een nieuw rapport gepubliceerd: “Evidence on the Value of Audit for SMEs in Europe: Perspectives of Owner-Managers, Company Accountants and Directors”, waarin nieuwe en recente gegevens worden gepresenteerd over de gepercipieerde waarde van accountantscontrole voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) in Europa. “Het bewijsmateriaal dat in onze enquête en de rapporten uit andere […]

Lees verder

RVO.nl opent eLoket voor informatieplicht energiebesparing

Voor 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Zij kunnen de rapportages sinds 28 februari 2019 indienen via eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Alle bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken, hebben de plicht hun energiebesparende maatregelen te rapporteren. […]

Lees verder
© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden