Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Accountancy

Gegevens verzamelen van inkomsten en uitgaven dient u als ondernemer zelf te beheren. Niemand kan dit voor u doen. Het uiteindelijke resultaat in de vorm van een jaarrekening kunnen wij echter wel voor u  berekenen. Maar wij doen meer.

In de jaarrekening kunnen wij tevens een accountantsverslag opnemen. Hierdoor krijgt u nog meer inzicht in uw financiële situatie. Wanneer u daarnaast nog meer zekerheid over de betrouwbaarheid van de gegevens van de jaarrekening wilt, kunnen wij een verklaring afgeven.

Tevens kunnen wij adviseren bij financiële, bedrijfseconomische, fiscale en branche specifieke vragen.

Om op de hoogte te blijven van de laatste en relevante ontwikkelingen hebben wij een permanente educatieverplichting. Met onze hulp speelt u bij uw bedrijfsvoering dus altijd in op de actualiteit.

Daarnaast moeten wij ons houden aan beroeps- en gedragsregels. Het tuchtrecht is er om de naleving van deze regels af te dwingen. U moet er immers op kunnen vertrouwen dat wij te allen tijde integer, objectief, deskundig en discreet zijn. Om de kwaliteit van onze beroepsuitoefening te bewaken, worden bij ons kwaliteitstoetsingen uitgevoerd.

Het voorgaande komt tot uitdrukking in onze dienstverlening. Onze dienstverlening accountancy is zo ingericht dat wij u van dienst kunnen zijn op de gebieden die u wenst.

Opstellen accountantsrapport

Jaarlijks moet u de bank, crediteuren, maar ook de belastingdienst inzage geven in de financiële positie van uw bedrijf. Dat doet u met het accountantsrapport. Het accountantsrapport bestaat uit het accountantsverslag, uw jaarrekening en de overige gegevens en bijlagen.

Het accountantsverslag bevat een aantal analyses en interpretaties. Denkt u bijvoorbeeld aan een meerjarenoverzicht en diverse kengetallen. Met deze extra informatie kunnen u en andere belanghebbenden snel zien in welke situatie uw bedrijf zich bevindt. Het verslag brengt ook de (toekomstige) ontwikkelingen in kaart. NAHV Accountants helpt u de analyses te interpreteren. Daarnaast laten wij u zien waar de kansen liggen en hoe u die kunt benutten.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden