Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Ondersteuning bij (bijzondere) jaarverslaggeving voor curatoren, bewindvoerders en mentoren

Bent u curator, bewindvoerder of mentor? Dan geldt voor u het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewind- voerders en mentoren.
Wat betekent dit voor u?

Curatoren, bewindvoerders en mentoren moeten jaarlijks een aantal documenten aan de kantonrechter overleggen. Het niet voldoen aan deze vereiste kan leiden tot sancties.

Welke documenten dient u in te leveren bij de kantonrechter?

  • De jaarrekening
  • De controle- of samenstellingsverklaring van de accountant
  • De eigen verklaring van de curator, bewindvoerder of mentor dat hij aan de in het Besluit bedoelde kwaliteitseisen en verplichtingen voldoet
  • Het verslag van de accountant met diens bevindingen en aanbevelingen

Wat zijn de sancties wanneer u hieraan niet of niet tijdig voldoet?
Als u niet aan één of meer gestelde eisen en verplichtingen voldoet, kan de kantonrechter verlangen dat u binnen 3 maanden een nieuw document overlegt waaruit blijkt dat u alsnog aan deze eisen en verplichtingen voldoet. Het niet voldoen kan uiteindelijk leiden tot ontslag als curator, bewindvoerder of mentor door de rechtbank.

Hoe kan NAHV Accountants u hiermee helpen?
Al deze verplichtingen worden uitgelegd in het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM. Met dit protocol hebben wij een ruime ervaring. Wij begeleiden u graag bij het voldoen aan deze verplichtingen.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden