Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

2e uitgave ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2015’ gepubliceerd

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2015 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

Aanvullingen en veranderingen in de 2e uitgave

In de 2e uitgave hebben wij een aantal onderwerpen toegevoegd en bestaande onderwerpen uitgebreid. Ook hebben we een paar fouten verbeterd.

In deze uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:
â—¾14. Verklaring arbeidsrelatie 2014 blijft tijdelijk ook in 2015 geldig
â—¾15. Bijtelling voordeel privégebruik auto
â—¾16. Indexering boetes
â—¾17. Loonbelastingtabellen: nieuwe kolom in de tabel bijzondere beloningen
â—¾18. Veranderingen in de pensioenregelingen
â—¾19. Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap ZW
â—¾20. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2015

Verder hebben we een aantal onderwerpen aangevuld en een aantal fouten verbeterd:
â—¾In de inleiding is toegevoegd wat we verstaan onder ‘loonheffingen inhouden en betalen’.
â—¾In punt 1 is onder de kop ‘Wanneer is er sprake van een concern?’ een alinea toegevoegd met informatie over stichtingen.
â—¾In punt 2 is de informatie over verbonden lichamen verwijderd. Deze wijziging is niet doorgegaan.
â—¾In punt 8 is de informatie over het verrekenen van de premiekorting met een aangifte onder een ander subnummer in een eerder aangiftetijdvak verwijderd. Dit was al mogelijk.
â—¾In punt 8 is onder de kop ‘Verkeerde begindatum inkomstenverhouding bij uitzendkrachten’ de zin over de polisadministratie gewijzigd.
â—¾In punt 10 is het volgende gewijzigd: â—¾In de 2e alinea is ‘maar minder is dan € 100.670’ veranderd in ‘maar niet meer is dan € 100.670′. En € 100.670 of hoger’ is veranderd in ‘hoger dan € 100.670’.
â—¾De arbeidskorting voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is toegevoegd.

 

De nieuwsbrief Loonheffingen 2015 vindt u hier.

Mocht u nadere vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.

 

Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/nieuws/2e_uitgave_nieuwsbrief_loonheffingen_2015_gepubliceerd

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden