Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

4e uitgave ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2017’ gepubliceerd

U kunt de 4e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2017’ downloaden.

In de nieuwsbrief  vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2017 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. De meeste toevoegingen en verbeteringen in deze 4e nieuwsbrief zijn ook verwerkt in het Handboek Loonheffingen 2017.

In de 4e uitgave zijn 2 onderwerpen toegevoegd

 • leeftijd voor de werkbonus verhoogd (punt 16)
 • premiekorting arbeidsgehandicapte: stroomlijnen hoogte premiekorting in dienst nemen van een scholingsbelemmerde (punt 17)

De tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2017 zijn daardoor verplaatst van punt 16 naar punt 18.

Verder zijn een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid

 • Bij de 3e bullet van punt 2 is informatie toegevoegd over het aanvragen van een ‘Verklaring De-minimissteun’ voor werknemers die zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • De tekst bij punt 6 is vervangen door informatie over het uitfaseren van pensioen in eigen beheer.
 • Bij punt 7 is geschrapt dat de inwerkingtreding van de overige wijzigingen in de pensioenwetgeving was uitgesteld.
 • ‘Aandachtspunten in aangifte loonheffingen’ onder punt 8.6 is verplaatst naar onder punt 8.7.
 • Bij punt 10 is het volgende aangepast:
  • Er is ‘Let op’ over het indexeren van de bedragen geschrapt, omdat nog niet zeker is of de bedragen worden aangepast.
  • Omdat nog niet duidelijk is wie het voorlopig overzicht van het LIV gaat versturen, is ‘van UWV’ geschrapt.
 • Bij punt 11 is informatie toegevoegd over de bijtelling voor auto’s met een datum 1e toelating vóór 1 januari 2017.
 • Bij punt 14 is toegevoegd waar u de rekenhulp Loonbelastingtabellen kunt vinden.
 • Bij tabel 5, tabel 6a en tabel 6b staat nu dat bij naheffingen andere percentages ‘kunnen gelden’ in plaats van ‘gelden’.
 • In tabel 9a is de kop van de 3e kolom aangevuld met werknemers die scholingsbelemmerden zijn.

Tot slot

 • Verwijzingen naar het ‘Handboek Loonheffingen 2016’ zijn nu verwijzingen naar het ‘Handboek Loonheffingen 2017’.
 • Overal zijn de tijden van de werkwoorden aangepast, omdat de 4e uitgave in 2017 verschijnt.
 • Er zijn enkele tekstuele verbeteringen aangebracht. Dit zijn geen inhoudelijke wijzigingen.

Bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/4e-uitgave-nieuwsbrief-loonheffingen-2017

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden