Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijf (AVB) en wetgeving

Een van onze gewaardeerde partners op verzekeringsgebied is Vanderpostassurantiën uit Woubrugge (zie: http://www.vanderpostassurantien.nl). Van der post assurantiën attendeerde ons terecht op het volgende:

Een van de basisvoorwaarden voor het aangaan van de  aansprakelijkheidsverzekering bedrijf is de verzekerde hoedanigheid, conform de inschrijving van het bedrijf bij de Kamer van Koophandel.
Zodra hierin wijzigingen optreden dient dit onmiddellijk gemeld te worden.

De Hoge Raad heeft een aantal uitspraken gedaan, die de aansprakelijkheid voor schade van de werkgever heeft uitgebreid.
De werkgever is  aansprakelijk voor schade van de werknemer, tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden.  Deze aansprakelijkheid voor schade  van de werkgever t.o.v. de werknemer heeft zich nu uitgebreid  tot schade die verband houdt met het werk.
Daarnaast hebben recente uitspraken van de Hoge Raad er toe geleid, dat de werkgever niet alleen aansprakelijk is als de werknemer een motorrijtuig bestuurt, maar ook als hij op een andere wijze aan het verkeer deelneemt.
Goed werkgeverschap houdt dus  ook in voor de werkgever, dat deze dient te zorgen voor voorzieningen om risico’s in verband met het werk tot een minimum te beperken.
Bijvoorbeeld door het sluiten van adequate verzekeringen.

In het algemeen is de werkgeversaansprakelijkheid voor schade op de AVB verzekerd conform artikel 7:658 gedekt.
Dit risico dient dus nu verzekerd te worden conform artikel 7:611 van het BW.
Een schadeverzekering voor werknemers afsluiten is ook een optie.

Het is van het grootste belang dat de werkgever dit aanpast.

Uiteraard kunt bij ons terecht voor meer informatie. U kunt echter ook terecht bij www.vanderpostassurantien.nl.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden