Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Aanvraagformulier doelgroepverklaring LKV beschikbaar op uwv.nl

Ontvangt een werknemer een uitkering van UWV en valt hij onder 1 van de 4 doelgroepen van het loonkostenvoordeel (LKV)? Dan vraagt hij bij UWV een doelgroepverklaring LKV aan. Dit kan vanaf 1 januari 2018 door middel van het op uwv.nl beschikbare online formulier ‘Aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel‘.

De werknemer moet hiervoor inloggen met zijn DigiD. Het duurt uiterlijk 13 weken voordat de werknemer een beslissing van UWV ontvangt. Een oudere werknemer (56+) met een uitkering van de gemeente vraagt de doelgroepverklaring aan bij zijn gemeente.

De werkgever heeft een kopie van deze verklaring nodig voor het aanvragen van het LKV.

Aanvragen via Klantenservice UWV
Werknemers kunnen het aanvraagformulier op papier ontvangen. Dit doet de werknemer door telefonisch contact op te nemen met de Klantenservice van UWV via 0900 – 9294.

Aanvragen via een machtiging
Is de werknemer niet in staat om zelf een doelgroepverklaring LKV bij UWV aan te vragen? Dan kan hij hiervoor iemand machtigen. Vanaf 1 januari 2018 kan dat met het formulier ‘Machtigen aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel‘. Het duurt uiterlijk 13 weken voordat de gemachtigde een beslissing van UWV ontvangt.

‘Beslisboom’ voor werknemers t.b.v. doelgroepverklaring LKV
Om werknemers te helpen bij het bepalen voor welke doelgroepverklaring LKV zij in aanmerking kunnen komen, is een ‘beslisboom’ geplaatst op uwv.nl. Nadat de werknemer de beslisboom heeft doorlopen weet hij in welke doelgroep hij mogelijk valt. Na het invullen van de ‘beslisboom’ wordt de werknemer naar het juiste aanvraagformulier voor de doelgroepverklaring LKV geleid.

Let op!
De werknemer moet de doelgroepverklaring LKV aanvragen binnen 3 maanden nadat hij in dienst komt of herplaatst wordt. Na deze 3 maanden heeft de werkgever geen recht meer op LKV.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: Forum Salaris

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden