Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Accountant heeft sleutelrol bij crowdfunding

Accountants ontwikkelen zich tot sleutelspelers bij crowdfunding. Grotere initiatieven waar de adviserende rol van de accountant ontbreekt, zijn kansarm.

Dat blijkt uit een rondgang langs intermediairs voor crowdfunding. “Sommige platforms die crowdfunding organiseren eisen expliciet de actieve rol van een accountant als adviseur van de aanvrager”, zegt Gijsbert Koren van Douw en Koren, een bureau dat organisaties helpt bij crowdfunding.

“Als wij bedrijven helpen die aan crowdfunding willen doen, zijn het meestal de accountants waarmee wij zaken doen. Meestal zijn zij verbonden aan kleinere accountantskantoren, die lopen hierin voorop. De big four zijn hier nog minder mee bezig.”

“Dat is ook logisch. De inspanningen, verdiensten, methoden, regelgeving en risico’s zijn nog niet helder, dus kijken sommige accountantskantoren de kat uit de boom.”

Uit onderzoek van Douw en Koren in opdracht van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat crowdfunding al aardig op gang komt. Vorig jaar werd 14 miljoen euro opgehaald via crowdfunding voor 570 projecten. In 2010 was het totaalbedrag nog een half miljoen euro.

Crowdfunding geldt als een alternatieve vorm van financiering nu banken aanhoudend zuinig zijn met kredietverlening. Verwacht wordt dat bedrijven in 2015 voor een totaalbedrag van 255 miljoen euro uit het publiek zullen ophalen.

“De betrokkenheid van de accountant is voor ons een voorwaarde om financieringsaanvragen aan de crowd voor te leggen”, zegt Martijn van Schelven, medeoprichter van Geldvoorelkaar.nl, het grootste Nederlandse platform voor crowdfunding.

“Wij krijgen twintig tot dertig aanvragen van ondernemers per dag, daar zitten veel ondeugdelijke voorstellen tussen. Is er een accountant of een goed boekhoudkantoor bij betrokken, dan is de onderbouwing van het voorstel doorgaans een stuk beter.”

“Als het krediet meer is dan € 50.000, moet een accountant ernaar hebben gekeken. Er moet een goed businessplan zijn, er moet een cashflowprognose zijn. Als die ontbreken, vertrouwen we het voorstel niet toe aan de crowd.”

Zeker bij startups is de rol van de accountant cruciaal, stelt Van Schelven. “Die hebben nog geen jaarrekening, dus moet je op een andere manier de haalbaarheid van een voorstel vaststellen.”

“Bij voorkeur sparren wij met de accountant in plaats van de ondernemer. Waar de ondernemer vaak een gekleurd verhaal vertelt, is de accountant de objectievere partij die de ondernemer wijst op de zwakke plekken. Vaak is er dan ook sprake van een aantal uitgewerkte scenario’s.”

Volgens Gijsbert Douw is het voor ondernemers en  hun accountants belangrijk om open te zijn over hun proposities. Investeerders die via crowdfunding hun geld in een project steken, zijn vaak enthousiast. Ze gaan er vaak vanuit dat het aan de achterkant wel in orde zal zijn.

“In de toekomst zal het heus wel eens misgaan met een door de crowd verstrekte lening. Niet elk project zal slagen. In zo’n geval zal het belangrijk worden om open en eerlijk te zijn over wat er gebeurt.”

Platforms voor crowdfunding hebben inmiddels met veel accountantskantoren goede relaties. “Er zijn er die al meer dan tien keer hebben geholpen met een traject voor crowdfunding”, zegt Van Schelven.

“Er komen steeds meer accountants die ook een rol willen spelen bij crowdfunding. Het liefst gaan we met ze in gesprek, zodat we hen leren kennen. Belangrijk is dat zij ook begrijpen wat wij willen. Een kredietaanvraag bij de crowd beoordeel je net wat anders dan een bank dat zou doen. Bij crowdfunding kijk je bijvoorbeeld meer naar cashflow dan naar dekking.”

Het grootste obstakel dat bij de accountant moet worden geslecht is het vooroordeel, zegt Van Schelven. “Ze denken nog vaak dat het alleen bedoeld is voor de creatieve sector. Als je een kunstatelier wil openen of een boek wil uitgeven. Maar crowdfunding is er voor het hele mkb.”

“Wij denken dat de accountant de spin in het web kan zijn in het begeleiden van de ondernemer naar een verantwoord krediet. De beweging die we zien is die naar een hybride vorm van financiering waar bank, ondernemer en het crowdfunding-platform gezamenlijk de totale financieringsbehoefte invullen. Afstemming van de verschillende kredietmogelijkheden is een toegevoegde waarde die de accountant kan bieden.”

Bron: accountant.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden