Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Administratiekantoren voelen noodzaak verandering nog niet

Administratie- en belastingadvieskantoren kunnen nog volop stappen zetten om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Dit blijkt uit resultaten van een gezamenlijk onderzoek van de ING en NOAB.

In de omslag die digitalisering, automatisering en SBR teweeg brengen, zijn binnen de branche wel de eerste acties ondernomen. Meer kantoren zullen echter aanpassingen in personeel, systemen en klantbenadering door moeten voeren.

Kantoren zien meer persoonlijk contact met klanten, uitbreiding van advisering en het benutten van de ict- mogelijkheden als succesfactoren voor de komende jaren. Om dit te bereiken, is het zaak snel plannen te maken en deze ook echt uit te voeren. Dit schrijft ING Economisch Bureau in de sectorvisie administratiekantoren, die vandaag op de NOAB ledendag wordt gepresenteerd.

Veranderend speelveld vraagt om aanpassing organisatie

Administratie- en belastingadvieskantoren hebben bij uitstek te maken met de veranderingen in administratie, boekhouding en aangifte als gevolg van digitalisering, automatisering en standaardisering (SBR). ING heeft samen met NOAB een enquête gehouden onder 159 administratie- en belastingadvieskantoren om te inventariseren hoe zij met veranderingen omgaan.

Zeven op de tien kantoren heeft weliswaar een positief toekomstbeeld, maar slechts een kwart heeft een duidelijke strategie geformuleerd. Het bepalen van een strategie en vooral die met medewerkers delen, helpt juist bij het bereiken van doelen. De doorgevoerde aanpassingen zijn dan ook beperkt en gaan niet ver genoeg. Zo werkt nog meer dan de helft van de kantoren met hetzelfde (type) personeel, terwijl juist commerciëler en hoger opgeleid personeel nodig is. Daarnaast zijn door weinigen aanpassingen in de eigen ict doorgevoerd of gepland. De noodzaak om te veranderen lijkt nog onvoldoende gevoeld te worden.

Meer kennis van de klant nodig

Meer kennis over de klant en de business waarin deze opereert is nodig om het dienstenpakket op hun wensen  en behoefte af te stemmen. Uit de enquête blijkt echter dat een meerderheid de klanttevredenheid niet meet, zodat veel kantoren niet echt weten wat de klant verwacht. De kennis van klanten en de branche waarin het bedrijf opereert, moeten dus op een hoger peil komen.

Gevraagd naar succesfactoren in de komende jaren noemen kantoren het meeste dingen als een persoonlijke benadering en (meer) persoonlijk contact. Kantoren onderkennen dus dat meer inzicht in en contact met klanten nodig is, maar brengen dit nog onvoldoende in de praktijk.

“Kantoren die de technologisch noodzakelijke veranderingen goed doorvoeren voor het zogenoemde commoditywerk en over voldoende aanpassingsvermogen beschikken, zijn klaar voor de toekomst”, aldus Sasja van As-Winters, sectormanager zakelijke dienstverlening van de ING.

 

Bron: Accountant

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden