Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Afkoop pensioen in eigen beheer nog mogelijk in 2019

Tot en met 31 december 2019 kan een directeur-grootaandeelhouder (dga) nog kiezen om zijn pensioen in eigen beheer voordelig af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Bij afkoop geldt in 2019 een afkoopkorting van 19,5%.

Koopt de dga uiterlijk 31 december 2019 zijn pensioen af, dan moet u de volledige fiscale balanswaarde ineens belasten als loon uit vroegere dienstbetrekking. Bij afkoop in 2019 geldt een korting op de afkoopsom van 19,5% van de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015. Over de waardeaangroei na 31 december 2015 geldt geen korting.

De fiscale balanswaarde minus de korting belast u ineens op het moment van afkoop als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Afkopen of omzetten? Vul het informatieformulier in
Kiest een dga voor afkoop of omzetten in een oudedagsverplichting? Dan moet hij de Belastingdienst daarover binnen een maand na de afkoop of omzetting informeren. Dat doet hij met het Informatieformulier.

Heeft de dga een partner? Of een ex-partner die recht heeft op het pensioen? Dan heeft hij schriftelijke toestemming nodig van deze (ex-)partner. Ook daarvoor gebruikt hij het informatieformulier.

In de handreiking Afschaffen van pensioen in eigen beheer: wat moet een dga doen? leest u meer praktische informatie over afkoop of omzetting van het pensioen.

Let op!
Als de dga zijn pensioen in eigen beheer afkoopt na 31 december 2019, moet u de volledige pensioenaanspraak aanmerken als loon uit vroegere dienstbetrekking en belasten tegen de waarde in het economische verkeer. Ook is de dga hierover revisierente verschuldigd in de inkomstenbelasting. Dit geldt ook voor de omzetting in een oudedagsvoorziening.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://fsa.pleio.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden