Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Afrekening aanvraag NOW 1.0

Heeft u een tegemoetkoming NOW 1.0 ontvangen voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020)? Dan ontvangt u een schrijven van het UWV over de definitie eindafrekening.

Voor definitieve eindafrekening moet de loonsom en het werkelijk omzetverlies worden vastgesteld. Dit is aan strenge regelgeving onderworpen. Deze regelgeving is ingewikkeld. Indien onjuiste gegeven worden opgegeven aan het UWV kan dit leiden tot mogelijke problemen.
Onze accountants zijn echter opgeleid om deze regelgeving op de juiste wijze te interpreteren en kunnen u hierbij helpen. Ook al is het niet verplicht, wij adviseren u altijd om een van onze accountants u te laten begeleiden bij de vaststelling.

De termijn voor het indienen van de vaststelling is in de meeste gevallen 23 maart 2021. Laat deze echter niet te lang liggen en neem contact met ons op en voorkom problemen.

Bron: https://www.uwv.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden