Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Aftrek huurlasten gecorrigeerd en aftrek bepaalde algemene kosten naar 80%

IB-ondernemers en resultaatgenieters kunnen de huurlasten van hun huurwoning vanaf 2017 niet meer in aftrek brengen. Alleen de kosten die zien op een zogenoemde zelfstandige werkruimte (eigen opgang en sanitair) komen wel voor aftrek in aanmerking. Daarmee worden ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning op dezelfde wijze behandeld als ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een koopwoning. Daarnaast wordt de aftrek van bepaalde algemene kosten verhoogd van 73,5% naar 80%. Deze voorgestelde aanpassingen staan in de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2017.

Staatssecretaris Wiebes kondigde deze aanpassingen enkele weken geleden al aan, nadat was gebleken dat de bestaande regelgeving ten aanzien van onzelfstandige werkruimtes in huurwoningen toch niet toereikend was. Dit leidde tot ongelijkheid ten opzichte van ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in koopwoningen.

Verhoging algemene kosten
Met de verhoging van de aftrek van bepaalde algemene kosten wordt de verwachte meeropbrengst van € 20 miljoen van de aftrekuitsluiting voor kosten van onzelfstandige werkruimtes in huurwoningen, teruggesluisd naar IB-ondernemers en resultaatgenieters.

Tip
De betreffende algemene kosten zijn kosten van voedsel, drank, genotsmiddelen, representatie, congressen, symposia, seminars en dergelijke. De IB-ondernemer/resultaatgenieter kan deze kosten op twee manieren aftrekken:

  1. voor zover deze kosten een bepaald bedrag (in 2016 € 4.500) overschrijden; of
  2. tot een bepaald percentage (in 2016: 73,5%).

IB-ondernemers/resultaatgenieters kunnen kiezen volgens welk systeem zij deze algemene kosten in aftrek willen brengen. De verhoging van het aftrekpercentage naar 80% in 2017 kan voor uw cliënt aanleiding zijn om de wijze waarop hij/zij nu deze algemene kosten in aftrek brengt, opnieuw tegen het licht te houden. Wellicht is aftrek op grond van het aftrekpercentage dan gunstiger.

Bron: http://vaknieuws.fiscount.nl/nieuws/6360/1591/Aftrek-huurlasten-gecorrigeerd-en-aftrek-bepaalde-algemene-kosten-naar-80/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden