Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Algemene voorwaarden krachteloos bij niet-naleving informatieplicht

Hanteert u algemene voorwaarden? In dat geval kunt u hier pas echt van profiteren, wanneer u aan enkele wettelijke vereisten voldoet. De belangrijkste hiervan is de informatieplicht. U moet als gebruiker (verkoper) de afnemer (koper) voldoende in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Het al dan niet voldoen aan deze informatieplicht levert regelmatig discussies op over het toepassingsbereik van de algemene voorwaarden. Als hieraan niet is voldaan, maken de voorwaarden immers geen deel uit van de gesloten overeenkomst.

De koper neemt kennis van de algemene voorwaarden wanneer de verkoper deze aan hem/haar overhandigt. Pas als fysieke overhandiging hiervan niet mogelijk is, moeten de voorwaarden op een andere wijze kenbaar worden gemaakt aan de koper. De praktijk laat zien dat de informatieplicht nogal eens in de vergetelheid raakt. Vooral in situaties waarin de koper en verkoper al jaren zakendoen met elkaar, waarbij orders vaak digitaal of telefonisch worden geplaatst.Algemene voorwaarden zijn gestandaardiseerde afspraken. Hiervoor lenen zich uiteraard vooral afspraken die bij vrijwel elk contract moeten worden gemaakt, zoals afspraken over:

  • de totstandkoming van de overeenkomst;
  • de leveringstermijnen;
  • de prijzen;
  • de betalingswijze
  • de verzuim- en schadeplichtigheid van de wederpartij;
  • het eigendomsvoorbehoud;
  • de incasso;
  • de beperking (of uitsluiting) van aansprakelijkheid (exoneratie).

Indien u nog vragen heeft over algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: http://vaknieuws.fiscount.nl/nieuws/7702/2228/Algemene-voorwaarden-krachteloos-bij-niet-naleving-informatieplicht/more

 

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden