Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Alternatief VAR goedgekeurd: overeenkomsten voorleggen nu al mogelijk

De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Daardoor verdwijnt de VAR per 2016, als de Eerste Kamer na het zomerreces de wet aanneemt. Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen hun overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen om te laten beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Als de opdrachtgever en zzp’er daadwerkelijk werken volgens de overeenkomst, is de opdrachtgever gevrijwaard van naheffing van loonheffingen. Goedgekeurde overeenkomsten komen beschikbaar op de site van de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst veel aanvragen verwacht, kunt u nu al overeenkomsten voorleggen.

Commentaar
Overeenkomsten met toelichting kunt u mailen naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl. Als u een overeenkomst ter beoordeling naar de Belastingdienst stuurt, moet u naast een aantal algemene gegevens het volgende meegeven c.q. kenbaar maken:

1. of de overeenkomst voor 1 opdrachtgever of meer opdrachtgevers is bedoeld;
2. een duidelijk en volledig overzicht van alle afspraken;
3. wat de werkzaamheden zijn en onder welke omstandigheden de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert;
4. of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen;
5. welke specifieke regelgeving of certificeringseisen gelden;
6. eventuele richtlijnen of algemene voorwaarden.

Voordat u een overeenkomst voorlegt, moet u eerst zelf beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking en of het nodig is om de overeenkomst voor te leggen. Vooral de punten 2, 3 en 4 zijn lastig om te beoordelen. Welke overeenkomst kiest u? Om welke afspraken en omstandigheden gaat het? Wat is het onderscheid tussen bemiddeling en uitzenden? Wanneer is er sprake van een gezagsverhouding? U kunt hiervoor de Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking raadplegen. Let wel op: deze beleidsregels zijn niet uitputtend en beslissend. Vaak is er het nodige tegenin te brengen.

Mocht u er niet uitkomen of u wilt dat wij u helpen met het opstellen van een overeenkomst, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0172-447500.

 

Bron: http://nieuwssignalen.fiscount.nl/nieuws/4872/1060/VAR-afgeschaft-in-2016–nu-al-overeenkomsten-voorleggen/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden