Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Alternatief voor ‘Beschikking geen loonheffingen’ en ‘Verklaring Arbeidsrelatie’

Verschillende organisaties, waaronder VNO-NCW, zzp-organisaties en vakbonden, hebben samen met het kabinet aan een alternatief voor de ‘Beschikking geen loonheffingen’ en de ‘Verklaring Arbeidsrelatie’ gewerkt. Hiervoor moet het wetsvoorstel waarmee de ‘Verklaring arbeidsrelatie’ wordt vervangen door de ‘Beschikking geen loonheffingen’, aangepast worden. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de brief van de staatssecretaris worden met dit alternatief:

  • zzp’ers niet onnodig belast met papierwerk
  • de administratieve lasten en de uitvoeringskosten verlaagd
  • de voorwaarden voor het werken buiten dienstbetrekking helderder voor zowel opdrachtgever én opdrachtnemer
  • opdrachtnemer en –gever niet beperkt in hun keuzevrijheden

Voorbeeldovereenkomsten
Nieuw in dit alternatief is de voorbeeldovereenkomst per sector: opdrachtnemers die werken op grond van zo’n overeenkomst, zijn niet in dienst van de opdrachtgever. De opdrachtgever hoeft voor hen dus geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang de opdrachtnemers volgens de overeenkomst werken. De voorbeeldovereenkomsten worden opgesteld door de belangenorganisaties van de opdrachtgevers én opdrachtnemers en vervolgens beoordeeld door de Belastingdienst. De overeenkomst zegt niets over de inkomsten van de opdrachtnemer.

Individuele overeenkomsten
Ook individuele overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen straks worden beoordeeld door de Belastingdienst. Wij geven vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. De opdrachtnemer moet wel volgens de overeenkomst werken.

VAR verdwijnt per 1 januari 2016
Het alternatief voor de ‘Beschikking geen loonheffingen’ wordt dit jaar voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer en wordt naar verwachting 1 januari 2016 ingevoerd. Tot die tijd blijft de ‘Verklaring Arbeidsrelatie’ gelden.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/201504021_alternatief_voor_beschikking_geen+loonheffingen_en_var

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden