Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Attendeer digitale dienstverleners op aantrekkelijke MOSS-regeling

Heeft u cliënten die digitale diensten verrichten aan particulieren in andere EU-landen? Vanaf 1 januari 2015 worden deze diensten belast in het land waar de afnemer woont. Op dit moment is de vestigingsplaats van de dienstverlener daarvoor nog bepalend. Als gevolg van deze wijziging moeten digitale dienstverleners zich vanaf 2015 registreren in elk EU-land waar hun klanten wonen. Ook moeten zij daar aangifte doen en btw betalen. Dit is echter niet nodig als zij zich laten registreren via de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling). Bij registratie vóór 31 december 2014 kunnen zij al vanaf 1 januari 2015 meedoen.

Tip

Digitale dienstverleners die de MOSS-regeling mogen toepassen, kunnen vanaf 1 januari 2015 via slechts één EU-land btw-aangifte doen en btw betalen voor alle elektronische diensten aan hun afnemers in EU-landen. Attendeer de digitale dienstverleners in uw cliëntenbestand op deze regeling en zorg ervoor dat zij zich tijdig (laten) registreren.

Lees meer

Registratie vindt plaats bij de Belastingdienst in Nederland als de dienstverlener een hoofdvestiging heeft in Nederland of hier ten minste een vaste inrichting heeft. Hiervoor is het digitale formulier ‘Verzoek Registratie in Nederland voor betalen btw in EU-landen (EU-regeling)’ beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Nadat de digitale dienstverlener zich heeft aangemeld bij de Belastingdienst, krijgt hij een bevestiging van zijn registratie. Bij meerdere vaste inrichtingen in de EU en een hoofdvestiging buiten de EU, is registratie in een andere EU-lidstaat ook mogelijk.

Niet-EU-regeling

Naast de EU-regeling is er ook een niet-EU-regeling. Die regeling is bestemd voor digitale dienstverleners die noch een hoofdvestiging hebben in een EU-land, noch een vaste inrichting en die niet in een EU-land zijn geregistreerd voor de btw. Zij kunnen zich in Nederland of een andere EU-lidstaat registreren voor de MOSS-regeling. Voor de registratie in Nederland is ook voor de niet-EU-regeling een digitaal formulier beschikbaar op de website van de Belastingdienst.

Weet u niet zeker of u digitale diensten verricht aan particulieren in andere EU-landen? Neem dan gerust contact met ons op voor nadere uitleg.

 

Bron: Fiscount

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden