Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Barbecue en de gevolgen voor de loonheffingen

Als een werkgever voor zijn werknemers een barbecue organiseert, moet u nagaan wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. In deze handreiking vindt u 2 voorbeelden. In deze voorbeelden wordt onderscheid gemaakt tussen een barbecue ‘op de werkplek’ en op een externe locatie.

Een werkgever organiseert een barbecue voor zijn werknemers. De partners van de werknemers zijn ook uitgenodigd. In totaal komen 60 mensen. De werkgever maakt de volgende kosten:

De werkgever vraagt u om uit te zoeken wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. Hieronder leest u wat u moet doen.

Waar wordt de barbecue georganiseerd?

Op de eerste plaats moet u nagaan waar de barbecue wordt georganiseerd. Er zijn 2 situaties mogelijk:

  • Op de werkplek
  • Op een externe locatie

Op de werkplek

Als de barbecue op de werkplek plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van de barbecue:

De werkgever kan ervoor kiezen € 3,90 tot het loon van de werknemer te rekenen. Als de werknemer zijn partner meeneemt, moet de werkgever € 3,90 x 2 = € 7,80 tot het loon van de werknemer rekenen.

De werkgever kan er ook voor kiezen het loon aan te wijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling en onder de vrije ruimte te brengen. Er geldt geen gerichte vrijstelling.

In totaal kan de werkgever het volgende bedrag aanwijzen:
€ 3,90 x 60 personen = € 234.
Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Externe locatie

Als de barbecue op een externe locatie plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van de barbecue:

De werkgever kan ervoor kiezen € 45 te rekenen tot het loon van de werknemer. Als de werknemer zijn partner meeneemt, moet de werkgever € 45 x 2 = € 90 tot het loon van de werknemer rekenen.

De werkgever kan er ook voor kiezen het loon aan te wijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling en onder de vrije ruimte te brengen. Er geldt geen gerichte vrijstelling. In totaal moet de werkgever het volgende bedrag aanwijzen:

Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://fsa.pleio.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden