Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Bedrijfsmiddelen leasen of kopen, maak de juiste keuze

Je hebt regelmatig bedrijfsmiddelen nodig voor je onderneming. Een auto, machine of kopieerapparaat bijvoorbeeld. Je kunt deze kopen of leasen. Welke keuze je maakt, hangt af van het soort bedrijfsmiddel, je financiële situatie, wat het je bedrijf oplevert en de aanschafprijs.

Bedrijfsmiddelen zijn investeringen die je gebruikt in je bedrijf en die niet bedoeld zijn voor de verkoop. Als je bedrijfsmiddelen leaset, regel je dit via een leasemaatschappij. Bij koop regel je de aanschaf zelf. Je hebt financieel inzicht nodig in je bedrijf voordat je kiest voor kopen of leasen. Ook duurzaamheid kan een rol spelen bij het maken van je keuze.

LEASEN

Met leasing financier je bedrijfsmiddelen via een leasemaatschappij. Je betaalt een maandelijks bedrag voor het gebruik. Je kunt bijna alles leasen wat rijdt, rolt of een serienummer heeft. Denk aan een bestelauto, kopieerapparaat, machines, het koffieapparaat, IT-apparatuur, kassasystemen, LED-verlichting en kantoormeubilair. En ook de inventaris van je winkel, sportschool of magazijn en vaste of mobiele telecomapparatuur. De leasevorm die je kiest, zoals financial lease of operational lease, heeft gevolgen voor de belasting. Leasen kan voordeliger zijn dan rente betalen over een zakelijke lening.

KOPEN

Als je een bedrijfsmiddel koopt, is het je eigendom. Ook het bedrijfsrisico als er iets mee gebeurt komt dan voor je rekening. Je regelt zelf de financiering, het onderhoud, schadeherstel en verzekeringen. Je zit niet vast aan een maandelijks huurbedrag of een contract.

HUURKOOP
Huurkoop is ook een vorm van kopen. Bij huurkoop koop je een bedrijfsmiddel niet in een keer maar in termijnen. Het huurkoopcontract maakt je economisch eigenaar, en na het betalen van de laatste termijn is het bedrijfsmiddel van jou.

DUURZAME BEDRIJFSMIDDELEN

Kiezen voor duurzame bedrijfsmiddelen levert je vaak financieel voordeel op. Want je bespaart op aanschafkosten, energie en onderhoud. Kiezen voor duurzaam kan op verschillende manieren.

DELEN EN LENEN
Spreek met andere ondernemers af dat je elkaars bedrijfsmiddelen deelt. Of leen gratis van elkaar als je iets nodig hebt. Je kunt ook samen investeren in bijvoorbeeld een heftruck of oplegger. Leg de afspraken vast in een contract, of in ieder geval per e-mail. Hiermee voorkom je problemen.

HUREN
Je huurt een bedrijfsmiddel alleen zo lang als je dit nodig hebt, bijvoorbeeld een hoogwerker die je twee weken gebruikt. Als je zo’n bedrijfsmiddel maar af en toe gebruikt is dit al snel goedkoper dan leasen of kopen.

TWEEDEHANDS
Je kunt als goedkopere en duurzame optie ook gebruikte bedrijfsmiddelen kopen of leasen in plaats van nieuwe.

ELEKTRISCH
Naast elektrische auto’s, passen ook elektrische bestelbussen, brommers, fietsen en vrachtwagens bij duurzaam ondernemen. Op dit moment zijn elektrische auto’s nog duurder in aanschaf dan vergelijkbare brandstofmodellen. Aan de andere kant stimuleert de overheid elektrisch rijden met regelingen en subsidies, waardoor kiezen voor elektrisch vervoer financiële voordelen oplevert.

FINANCIEEL INZICHT

Als je een keuze voor het kopen of leasen van een bedrijfsmiddel wilt maken, onderzoek je hoeveel geld je aan het bedrijfsmiddel kunt besteden en wat het gebruik ervan je gaat opleveren. Geeft het bedrijfsmiddel je bijvoorbeeld extra productiecapaciteit of omzet? Bedenk ook hoe de aanschaf binnen je investeringsplannen past. Dit heb je nodig bij het krijgen van financieel inzicht en overzicht in je onderneming:

 1. Een exploitatiebegroting
  Hiermee zie je of je over een bepaalde tijd winst of verlies verwacht. In de exploitatiebegroting wordt duidelijk welke omzet je minimaal moet halen om de kosten te dekken en winst te maken.
 2. Een investeringsbegroting
  Zo weet je wat je de komende jaren aan bedrijfsmiddelen nodig hebt en wat dit je gaat kosten.
 3. De afschrijving van het bedrijfsmiddel
  Kosten die je maakt voor je bedrijf, mag je aftrekken van je winst. Je betaalt daardoor minder belasting. Bij afschrijving deel je de aanschafkosten door het aantal jaren waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt. Elk jaar kun je een deel van de kosten aftrekken. Bereken hoeveel je ieder jaar zou kunnen aftrekken als je koop of leaset.
 4. De aftrek bedrijfskosten
  Bereken wat je van de belasting kunt terugkrijgen als aftrek bedrijfskosten.

Op basis van het financieel inzicht dat je nu hebt kun je berekenen of je een bedrijfsmiddel beter kunt kopen of leasen.

Voorbeelden

Wat voor jou de voordeligste en beste keuze is voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen hangt af van je financiële situatie, je wensen en eisen. Welke keuze levert je het meeste op als je een bedrijfsmiddel nodig hebt? Een paar voorbeelden.

 1. Je hebt niet zoveel geld in kas. Maar je hebt wel bedrijfsmiddelen nodig, bijvoorbeeld een bedrijfswagen. Koop je, dan gaan de aankoopkosten af van je bedrijfskapitaal, je eigen vermogen of vreemd vermogen. Een lage liquiditeit kan een risico worden als je aan kortlopende verplichtingen wilt blijven voldoen. Dit zijn alle verplichtingen die je in het komend boekjaar moet betalen, zoals belastingen en leveranciers. Leasen kan dan interessanter zijn, omdat je liquiditeit dan minder omlaag gaat.
 2. Je hebt voldoende cash. Je kunt het bedrijfsmiddel zonder financiële problemen kopen. Het bedrijfsmiddel komt dan als kostenpost op je balans. Dit heeft invloed op de ratio’s, oftewel de verhoudingsgetallen die een beeld geven van de huidige financiële positie van je bedrijf. Financiers beoordelen je hierop bij financieringsaanvragen.
 3. Je wilt investeren in bedrijfsmiddelen en gebruikmaken van financieel voordelige investeringsregelingen. Kijk of je gebruik kunt maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) of Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Elke ondernemer die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan deze regelingen voor investeringsaftrek gebruiken.
 4. Je leent liever geen geld of wilt niet vastzitten aan een contract. Dan kan kopen uit eigen middelen, het bedrijfsmiddel van iemand anders lenen of ruilen een oplossing zijn voor jou.
 5. Je hebt het bedrijfsmiddel alleen voor korte tijd nodig. Kopen of leasen is niet nodig en kost onnodig geld. Huren, ruilen of lenen is een optie.
 6. Je wilt ontzorgt worden en geen onderhoud, garanties, vervanging en verzekeringen regelen. Bij ‘operational lease’ is dit allemaal inbegrepen. De leasemaatschappij blijft in dit geval juridisch en economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel dat je leaset.
 7. Je wilt zo duurzaam mogelijk ondernemen. Zet dan elektrische bedrijfsmiddelen in, en leen en huur in plaats van lease of koop.

Vervolgstappen

Je kent je situatie, wensen en eisen en hebt alles doorgerekend voor de aanschaf van het bedrijfsmiddel dat je nodig hebt. Kies je voor kopen of financieren, kijk dan naar minstens drie verschillende aanbieders. Lease je liever, onderzoek dan welke vorm van leasing het beste bij je bedrijf en het bedrijfsmiddel past. Vraag tenminste drie offertes aan om te kunnen vergelijken. Voor duurzame oplossingen zoals samen kopen, lenen of huren neem je contact op met andere ondernemers in je netwerk.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.kvk.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden