Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

BELANGRIJK: Tegemoetkoming schade coronavirus van € 4.000

Eerst het belangrijkste:

De tegemoetkoming schade coronavirus van € 4.000 kan worden aangevraagd

En dan nu de uitleg:

Wat heeft u nodig voor de aanvraag:

 • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
 • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;
 • het bankrekeningnummer van uw onderneming;
 • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
 • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres

De aanvraag uitvoeren

 • Dit kunt zelf doen als u beschikt over voorgaande gegevens via: https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html?pageUri=/catalog/openForm.do%3Fpath%3Dcatalog%3A//Regelingen/414NOOD&create=new of
 • U laat de aanvraag door ons uitvoeren. In dat geval ontvangen wij graag het bestand “Machtigingsformulier-Tegemoetkoming-schade-COVID-19” geheel ingevuld retour van u.

Voor wie is de “Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) eenmalige tegemoetkoming van € 4.000” bedoeld?

Ondernemingen in die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rondom het coronavirus. Via deze regeling kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. De ondernemers die hiervoor in aanmerking komen zijn volgens de overheid:

 • eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés;
 • haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten;
 • evenementenlocaties en organisatoren;
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen;
 • bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs;
 • rijschoolhouders;
 • de reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren;
 • casino’s
 • extra groepen ondernemers in de non-food-sector (winkeliers)
 • in de toekomst wellicht meer sectoren.

Of u in aanmerking komt , kunt u zelf toetsen, zie hierboven. Hiervoor dient u te beschikken over uw inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel. Mocht u deze niet weten, dan kunt u deze opzoeken door uw handelsnaam in te geven bij: https://www.kvk.nl/zoeken/?source=all&q=&start=0&site=kvk2014.

Komt uw bedrijf niet in aanmerking en vindt u dat uw bedrijf wel in aanmerking dient te komen, dan kunt u dit melden bij: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-vergeten-sbi-codes-wssl.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Wellicht ten overvloede vermelden wij dat dit een noodmaatregel is van de overheid voor ondernemers die het financieel nodig hebben omdat zij zijn getroffen door de corona-crisis. Veel ondernemers maken gebruik van deze regeling waardoor het erg druk kan zijn op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Echter de aanvraag kan worden gedaan tot vrijdag 26 juni, dus er is tijd genoeg om deze aan te vragen.

Zodra wij meer nieuws hebben over andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) of Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), dan informeren wij jullie.

Wij horen graag van u, maar zeker als wij de aanvraag voor Tegemoetkoming schade coronavirus van € 4.000 voor u moeten verzorgen.

Mocht u vragen hebben over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) of een van de andere regelingen (zie hierna), dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden