Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

BELANGRIJK: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Eerst het belangrijkste:

De overheid heeft duidelijkheid gegeven over “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)”. De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie de zzp’er en directeur-grootaandeelhouder (DGA), met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten.

En dan nu de uitleg:

Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen:

  • Inkomensondersteuning
  • Lening voor bedrijfskapitaal

Inkomensondersteuning

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende 3 maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal 3 maanden aangevuld. Het betreft een gift. Het bedrag is geen lening en hoeft niet te worden terugbetaald. Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.

Lening voor bedrijfskapitaal

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen 4 weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Versnelde procedure

In vergelijking tot het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) bevat de Tozo versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen 4 weken worden afgerond in plaats van de gebruikelijke 13 weken.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De zelfstandig ondernemer moet bij de aanvraag verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende 3 maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente.
  • Er wordt geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast heeft het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar.
  • De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie de zzp’er en directeur-grootaandeelhouder (DGA), die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken.
  • Aanvragers moeten voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt.
  • De zelfstandige moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd.

Wat moet u doen om aanspraak te maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

U kunt terecht bij uw woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de website van uw gemeente. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. Bovendien kunt u met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart. Voor meer info wat u nodig hebt voor de aanvraag, zie “Aanvraag van de Tozo regeling”.

Wellicht ten overvloede vermelden wij dat dit een noodmaatregel is van de overheid voor ondernemers die het financieel nodig hebben omdat zij zijn getroffen door de corona-crisis. Daarom doet de overheid een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Veel ondernemers maken gebruik van deze regeling waardoor het erg druk kan zijn op de website van de gemeentes. Echter de aanvraag kan nog worden gedaan tot en met 31 mei, dus er is tijd genoeg om deze aan te vragen.

Mocht u vragen hebben over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), of een van de andere regelingen, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden