Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015

Op 17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari.

In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015.

De grootste veranderingen in de inkomstenbelasting zijn het vervallen van de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, de ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen. Dit hangt samen met de vereenvoudiging van de kindregelingen. De grootste verandering in de loonbelasting is de verplichte invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2015.

Mocht u nadere vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.

 

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/nieuws/2014/12/17/belangrijkste-wijzigingen-in-de-belastingheffing-per-1-januari-2015.html

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden