Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Belastingdienst start invordering van openstaande belastingschulden weer op

Vanwege de coronacrisis heeft de belastingdienst de invordering van openstaande belastingaanslagen tijdelijk stilgelegd. Nu starten zij die stapsgewijs weer op. Vanaf september 2021 sturen zij eerst vooraankondigingen. Later dit jaar betalingsherinneringen en aanmaningen. En als particulieren en ondernemers dan nog niet betalen, stuurt de belastingdienst hen vanaf begin 2022 dwangbevelen. Dat alles doen ze zorgvuldig, met oog voor de persoonlijke en financiële situatie van particulieren en ondernemers.

Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst zoveel mogelijk rekening gehouden met de bijzondere situatie van particulieren en ondernemers. Aan de ene kant door de fiscale steunmaatregelen van het kabinet zo goed mogelijk uit te voeren. Aan de andere kant door het gewone werk soms anders aan te pakken. Zo heeft de invordering van belastingschulden vanaf maart 2020 grotendeels stilgelegen. Maar de beperkende coronamaatregelen zijn nu versoepeld en het economische leven komt vrijwel overal weer op gang. Daarom pakken zij de invorderingswerkzaamheden geleidelijk weer op. 

DIT IS DE PLANNING VOOR DE INVORDERINGSWERKZAAMHEDEN

  • Vanaf eind september worden vooraankondigingen verstuurd.
  • Vanaf begin oktober betalingsherinneringen.
  • Vanaf begin november aanmaningen.
  • Vanaf begin januari 2022 dwangbevelen.

De belastingdienst doet dit alleen voor belastingen waarvoor u een betalingsachterstand hebt en géén (bijzonder) uitstel van betaling hebt.

Moet u toeslagen terugbetalen en hebt u daarbij een betalingsachterstand? Dan ontvangt u hierover later van de belastingdienst bericht.

VOORAANKONDIGINGEN VALLEN KOMENDE WEKEN IN DE BUS
Moet u nog een belastingaanslag betalen, en hebt u daarvoor al een betalingsherinnering of aanmaning ontvangen? Dan stuurt de belastingdienst u een vooraankondiging om u daaraan te herinneren.

Hebt u meer dan 1 belastingaanslag openstaan? Dan krijgt u ook meer vooraankondigingen.

WAT KUNT U DOEN ALS U EEN VOORAANKONIDIGING, BETALINGSHERINNERING, AANMANING OF DWANGBEVEL KRIJGT?
De belastingdienst wilt samen met u voorkomen dat uw belastingschuld te hoog oploopt. En dat u extra kosten moet betalen voor een aanmaning of dwangbevel.

Probeer in ieder geval zo snel mogelijk te betalen óf uitstel van betaling aan te vragen.

Wat uw mogelijkheden zijn, hangt af van uw situatie:

U WILT ZO SNEL MOGELIJK BETALEN
Op de vooraankondiging, betalingsherinnering, aanmaning of het dwangbevel staat hoe u kunt betalen. U vindt daar onder andere een betalingskenmerk. Als u dit gebruikt, kan uw betaling sneller verwerkt worden.

U WILT BETALEN, MAAR HEBT VRAGEN
Komt u er niet uit met de informatie op de vooraankondiging, betalingsherinnering, aanmaning of het dwangbevel? En ook niet met de informatie die u leest bij Betalen en ontvangen? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. Zij helpen u graag verder.

U BENT PARTICULIER EN KUNT NIET OP TIJD BETALEN
Kijk dan of u uitstel kunt vragen of een betalingsregeling kunt krijgen. Op Betalen en ontvangen leest u hoe u dit doet en aan welke voorwaarden u moet voldoen. Of bel de BelastingTelefoon.

U BENT ONDERNEMER EN KUNT NIET OP TIJD BETALEN DOOR DE CORONACRISIS
Dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Op Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis leest u hoe u dit gemakkelijk doet met het online formulier. Geef in het formulier duidelijk aan voor welke belastingen u uitstel wilt.

Het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis loopt tot en met 30 september 2021. Is het ook na die datum voor u lastig om uw belastingen op tijd te betalen? Kijk dan op Betalen en ontvangen of u volgens de gewone regels uitstel kunt vragen, of een betalingsregeling kunt krijgen. Of bel de BelastingTelefoon.

U BENT ONDERNEMER EN KUNT OM ANDERE REDENEN NIET OP TIJD BETALEN
Kijk dan op Betalen en ontvangen of u uitstel kunt vragen, of een betalingsregeling kunt krijgen. Of bel de BelastingTelefoon.

DE BELASTINGDIENST HERVAT OOK ANDERE PROCESSEN
Behalve dat de belastingdienst vooraankondigingen, betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen gaan versturen, starten zij ook andere opgeschorte werkzaamheden stapsgewijs weer op. Zo starten zij binnenkort met bedrijfscontroles. En u kunt nu weer een afspraak maken om langs te komen bij een belastingkantoor.

Op Coronamaatregelen Belastingdienst vindt u meer informatie over de maatregelen die zij hebben genomen om burgers en bedrijven door de coronacrisis te helpen.

Heeft u nog vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.belastingdienst.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden