Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Belastingdienst stuurt schuldenoverzicht (Update 19-4-2022)

Heeft u een bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona openstaan? De Belastingdienst stuurt in april 2022 een 1e informatieve brief met een overzicht van de openstaande schuld.

In de brief vindt u een overzicht van de opgebouwde belastingschulden op peildatum 31 januari 2022. Om technische redenen is het helaas niet mogelijk een recenter overzicht te verstrekken. Het gaat om een tussenstand die nog kan veranderen door bijvoorbeeld de voorlopige aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2022. Daarom krijgt u in augustus 2022 een 2e brief met een nieuw overzicht. Het schuldenoverzicht is informatief, u kan er geen rechten aan ontlenen. 

HULP
In de brief staat ook wat u kan doen als u verwacht niet aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Voor hulp bij samenloop met andere schulden kan u terecht op het Ondernemersplein van de KVK of bij het KVK adviesteam

Bent u zzp’er, eigenaar van een eenmanszaak, maat van een maatschap of vennoot van een vof of cv? Dan kan u voor ondersteuning bij het aflossen van uw belastingschulden en andere schulden melden bij uw gemeente. U kan vragen om advies of schuldhulpverlening aanvragen. De gemeente kijkt dan of en hoe ze u verder kunnen helpen. 

BETALINGSREGELING IN HET KORT

  • U moet uiterlijk op 1 oktober 2022 beginnen met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld.
  • De aflossingstermijn is 60 maanden, u moet binnen 60 maanden de opgebouwde belastingschuld hebben afgelost. 

De invorderingsrente bedraagt 0,01% tot en met juni 2022. Daarna wordt deze geleidelijk verhoogd tot het oorspronkelijke niveau dat gold voorafgaand aan de coronacrisis. 

Vanaf 1 juli 2022 is het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 januari 2023 wordt de invorderingsrente 2%, op 1 juli 2023 gaat de invorderingsrente omhoog naar 3%. Pas vanaf 1 januari 2024 is de invorderingsrente op het oorspronkelijke niveau van 4%. 

REKENHULP
Binnenkort publiceert de Belastingdienst een online rekenhulp voor ondernemers om een indicatie te krijgen van de betaaltermijnen van de opgebouwde schuld. 

MEER INFORMATIE
Meer informatie leest u in de Kamerbrief Antwoorden op Kamervragen over steunpakket 1e kwartaal 2022.

Heeft u nog vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: belastingdienst.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden