Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Belastingdienst verstuurt beschikkingen Wtl 2020

Vanaf 3 juni verstuurt de Belastingdienst de beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2020. Als de werkgever over 2020 recht heeft op één of meer tegemoetkomingen, dan ontvangt hij de beschikking vóór 1 augustus 2021.
NAHV Accountants ontvangt graag een kopie van de beschikking.
In de beschikking staat het bedrag dat de werkgever zal ontvangen voor de loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Dit bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening die als bijlage bij de beschikking zit. Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking betaalt de Belastingdienst het bedrag uit.

AFRONDINGSVERSCHILLEN VERLOONDE UREN
Denkt u dat de beschikking niet juist is? Controleer dan eerst of dit komt door afrondingsverschillen. Hiervoor vergelijkt u de beschikking met de verloonde uren uit de aangiften loonheffingen. In de aangiften loonheffingen zijn de uren namelijk afgerond op hele uren. Op basis hiervan berekent UWV de tegemoetkomingen Wtl.
U vergelijkt de beschikking dus niet met de uren uit de loonadministratie.

BEZWAAR
Als u het niet eens bent met de beschikking, kunt u bezwaar maken bij de Belastingdienst. In de beschikking vindt u het adres en wanneer het bezwaar uiterlijk bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

FOUTEN IN AANGIFTEN OVER 2020
Correctieberichten na 1 mei 2021 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening. De gegevens uit de correctieberichten worden wel opgenomen in de polis-administratie. U bent nog steeds verplicht om een fout te herstellen door de aangifte te corrigeren.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: https://fsa.pleio.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden