Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

‘Belastingen doorgeschoten en te complex’

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën ziet de oproep van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra om het belastingstelsel radicaal te veranderen en te versimpelen als een steun in de rug.

Wiebes vindt zelf dat het Nederlandse systeem “veel te complex” is en is “doorgeschoten”.

“Ik zie de afgelopen weken overal medestanders opduiken die met mij de strijd willen aangaan tegen een veel te complex belastingstelsel. Daar ben ik blij mee”, zei Wiebes vrijdag voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad.

Op verzoek van het kabinet heeft een commissie onder voorzitterschap van de huidige financiële topman van ABN Amro Kees van Dijkhuizen vorig jaar voorstellen gedaan voor een simpeler belastingstelsel met lagere tarieven, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen. Die plannen kunnen volgens het Centraal Planbureau (CPB) op termijn ruim 140.000 nieuwe banen opleveren. Wiebes komt namens het kabinet voor de zomer met een reactie op ‘Dijkhuizen’.

Op verzoek van het kabinet heeft een commissie onder voorzitterschap van de huidige financiële topman van ABN Amro Kees van Dijkhuizen vorig jaar voorstellen gedaan voor een simpeler belastingstelsel met lagere tarieven, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen. Die plannen kunnen volgens het Centraal Planbureau (CPB) op termijn ruim 140.000 nieuwe banen opleveren. Wiebes komt namens het kabinet voor de zomer met een reactie op ‘Dijkhuizen’.

Voor minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) staat bij een eventuele belastingherziening de werkgelegenheid voorop. “De werkloosheid is het grootste probleem van Nederland op dit moment.” Asscher vindt dat het huidige toeslagensysteem naast voordelen ook duidelijke nadelen kent. “Het is ingewikkeld en fraudegevoelig.” De PvdA-vicepremier sluit niet uit dat bij de vereenvoudiging van de toeslagen “verdere stappen gezet moeten worden”. De hervorming van het belastingstelsel is overigens geen zaak van morgen, maar van de langere termijn, onderstreepte Asscher.

D66 reageert “blij verrast dat de VVD na D66, ChristenUnie en SGP nu ook een lans breekt voor lagere inkomstenbelasting en een vereenvoudiging van het belastingstelsel. We pompen in Nederland onnodig geld rond. Dat kan eenvoudiger en efficiënter.”

Punt van kritiek is wel dat Zijlstra volgens D66-Kamerlid Wouter Koolmees “een wat naïeve visie heeft op het effect van belastingheffing op het gedrag van mensen. Zijlstra wil bijvoorbeeld af van tabaksaccijnzen omdat dit te sturend zou zijn. Maar bijna alle belastingen zijn een prikkel voor het gedrag van mensen. Dat is nu juist de reden dat we de inkomstenbelasting willen verlagen: dat stimuleert mensen om te werken.”

 

Bron: www.accountant.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden