Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2018

Bent u een middelgrote of grote werkgever, dan heeft u onlangs de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2018 ontvangen. Het is belangrijk dat u deze controleert.

Waar u op moet letten:

  • Zijn de juiste loonsommen gebruikt?
  • Zijn de uitkeringslasten terecht toegerekend?
  • Kloppen de bedragen van de uitkeringslasten?
  • Is een eventuele overgang van onderneming goed verwerkt?

Instroomgegevens
Om de uitkeringslasten te controleren kan het zijn dat u meer gegevens nodig heeft. U kunt een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens schriftelijk opvragen bij uw belastingkantoor . Dit adres staat op de beschikking Whk.

U ontvangt deze gegevens meestal binnen 1 week, maar uiterlijk binnen 6 weken.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met de berekening van de gedifferentieerde premie maakt u schriftelijk bezwaar. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking door de Belastingdienst zijn ontvangen.

In afwachting van de instroomlijsten kunt u binnen de termijn van 6 weken een voorlopig bezwaarschrift indienen. Na ontvangst van de instroomgegevens vult u het bezwaar aan met de benodigde informatie.

Let op!
Een kleine werkgever ontvangt geen beschikking maar een mededeling gedifferentieerde premie Whk. Hiertegen kunt u géén bezwaar maken. Voor kleine werkgevers stelt de Belastingdienst de gedifferentieerde premiecomponenten WGA en ZW-flex per sector vast.

Uiteraard kunnen wij u hiermee helpen. Neem in dat geval contact met ons op.

Bron: Forum Salaris

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden