Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Boekhoudplicht behelst meer dan debiteuren, crediteuren en liquiditeit

Lang werd aangenomen dat de boekhoudplicht van artikel 10, boek 2, lid 1 BW niets meer omvatte dan het inzicht kunnen geven in de debiteuren- en crediteurenpositie en de stand van de liquiditeiten. Zo had ook een belanghebbende een arrest van de Hoge Raad hierover uit 1993 geïnterpreteerd, toen een hof voor de invulling van het begrip ‘boekhoudplicht’ naar dit arrest verwees. Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat die interpretatie van dit arrest niet juist is. De Hoge Raad had in 1993 juist al geoordeeld dat deze plicht meer omvat. Ook andere gegevens, zoals het vermogen en het resultaat, kunnen onder de boekhoudplicht vallen. Ook die gegevens kunnen inzicht geven in de rechten en plichten van de rechtspersoon.

Commentaar

Een curator kan dan ook meer verlangen dan inzicht in de debiteuren- en crediteurenpositie en de stand van de liquiditeiten. Samen met de in O14.037 aangekondigde versterking van het recht van de curatoren zijn er discussies te verwachten tussen bestuurders van failliete vennootschappen en hun accountants en curatoren.

Mocht u al twijfelen of de boekhouding zelf wilt verzorgen of uitbesteden? Neem eens contact met ons op en vraag de mogelijkheden die wij bieden.

 

Bron: Fiscount

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden