Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Bonus onbelast geven onder werkkostenregeling: hoe doe je dat?

De werkgever kan met de werkkostenregeling zaken belastingvrij aan werknemers vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan een bonus.

VRIJE RUIMTE
Net als vorig jaar is ook dit jaar 2021 de vrije ruimte vergroot. In verband hiermee is voor de berekening van de vrije ruimte 2021 een tweeschijvenstelsel ingevoerd:

  1. tot en met het fiscale loon van € 400.000 een vrije ruimte van 1,7 procent.
  2. over het meerdere van het fiscale loon een vrije ruimte van 1,18 procent.

Vanwege de coronacrisis is de vrije ruimte in 2021 verder verhoogd naar 3 procent van de loonsom voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Tot dit bedrag zijn alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers onbelast en hoeft de werkgever ook geen belasting af te dragen.

EINDHEFFING
Als de werkgever met alle vergoedingen en verstrekkingen in het jaar 2021 boven de vrije ruimte van 3 procent uitkomt, betaal je 80 procent loonbelasting over het meerdere via een eindheffing. De vergoeding of verstrekking blijft voor de werknemers belastingvrij.

GEBRUIKELIJK
Als je iets in de werkkostenregeling wilt onderbrengen, moet dit voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. Dit betekent dat de vergoeding of verstrekking niet meer dan 30 procent mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Het moet dus gebruikelijk zijn dat de werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang onbelast krijgt en dat de werkgever de loonbelasting/premie volksverzekeringen via de eindheffing voor zijn rekening neemt.

VOORBEELD BONUS
De werkgever geeft een aantal werknemers elk jaar een belaste bonus van € 6.000. Deze werknemers krijgen dan netto elk ongeveer € 3.000. Dit jaar geef je dezelfde werknemers dezelfde bonus, maar dan onbelast. Iedere werknemer krijgt dan netto € 6.000. Je mag de bonus dan niet aanwijzen als eindheffingsloon, omdat dit ongebruikelijk is.

€ 2.400 PER JAAR
Een doelmatigheidsgrens van € 2.400 geldt per werknemer per jaar. Tot dit bedrag gaat de Belastingdienst ervan uit dat een vergoeding of verstrekking voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium en hoef je in principe geen naheffingen te verwachten.

Dus waarom geen kerstpakket en een kleine bonus indien dit financieel mogelijk is? Zolang de grens van € 2.400 per werknemer per jaar (in totaal) niet wordt overschreden, mag de Belastingdienst er immers in principe niets van vinden.

Let op: 
Het bedrag van € 2.400 geldt in alle redelijkheid, dus bijvoorbeeld niet voor zover het loon van de werknemer lager is dan de bedragen waar hij recht op heeft volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, of als stagiair.

Indien u van bovenstaande gebruik wenst te maken, adviseren wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden