Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Brieven met percentage gedifferentieerde premie Whk komen eraan

Hebt u personeel in dienst dat is verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan krijgt u binnenkort een brief met daarin uw percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk hebt u nodig voor uw aangifte loonheffingen. Bewaar deze brief daarom goed. Verzorgt een intermediair uw aangifte loonheffingen, geef de brief dan aan uw intermediair.

Wij ontvangen graag een kopie van deze brief. Deze kunt u sturen naar uw contactpersoon of naar salaris@nahv.nl.

 

Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/20151102_brievenmetpercentagegedifferentieerdepremiewhkkomeneraan

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden