Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Btw-terugvragen bij oninbare vorderingen in Coronatijd

Het recht op teruggaaf van BTW ontstaat, in het tijdvak waarin definitief vaststaat dat de afnemer niet meer zal betalen, maar uiterlijk 12 maanden nadat de vordering opeisbaar is geworden. Door de huidige Coronacrisis zal vaak al binnen de wettelijke termijn van 12 maanden duidelijk zijn dat bepaalde afnemers niet meer zullen en kunnen betalen – bijvoorbeeld bij een faillissement. U kan en moet de afgedragen btw dan nu al terugvorderen. De btw mag niet worden teruggevorderd in een later tijdvak dan dat waarin het teruggaafrecht ontstond.

Stel dat de afnemer na de teruggaaf van de btw op de oninbaar geachte vorderingen alsnog (een deel van) de factuur betaalt. Wat betekent dit dan voor u? Dan wordt de btw over het alsnog betaalde bedrag dan weer verschuldigd. U geeft die btw dan aan bij vraag 1a of 1b van de btw-aangifte over dat tijdvak en draagt deze af.

Heeft u nog vragen over het terugvragen van btw, neem dan gerust contact met ons op.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden