Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Collectieve uitspraak op bezwaar bij BOF

Heeft u bezwaar aangetekend tegen het niet toepassen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) bij de verkrijging van niet-ondernemingsvermogen, dan wijst de fiscus uw bezwaar af. Dit gebeurt met een collectieve uitspraak op bezwaar.

In het bericht ‘Geen belemmering meer voor de BOF’ kon u lezen dat de Hoge Raad de BOF in de erf- en schenkbelasting niet in strijd vond met het gelijkheidsbeginsel. Het was gerechtvaardigd om een onderscheid te maken tussen het ondernemingsvermogen en het niet-ondernemingsvermogen. De Belastingdienst kreeg dus gelijk in deze zaak.

Massaal bezwaar tegen BOF

De rechtbank in Breda had in eerste instantie anders beslist. Dit had tot gevolg dat er massaal bezwaar werd aangetekend tegen de aanslagen erf- en schenkbelasting. De staatssecretaris van Financiën heeft al deze bezwaren aangemerkt als massaal bezwaar. Het voordeel hiervan is dat de Belastingdienst nu collectief uitspraak op bezwaar kan doen. Deze uitspraak is te vinden op de website van de Belastingdienst en in de Staatscourant.

Beroep aantekenen

Het is niet mogelijk om tegen deze collectieve uitspraak in beroep te gaan. Wilt u toch in beroep gaan, dan kunt u de inspecteur vragen om een individuele uitspraak op het bezwaar te doen. U kunt dan binnen zes weken na dagtekening van het individuele bezwaar beroep aantekenen tegen de uitspraak.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden