Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Commissie van experts toetst modelovereenkomsten Belastingdienst

Een commissie van experts gaat de modelovereenkomsten van de Belastingdienst toetsen. De staatssecretaris van Financiën heeft dit toegezegd tijdens de behandeling van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in de Eerste Kamer. De commissie moet onderzoek doen naar de juistheid van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomsten. Hiervoor krijgt de commissie toegang tot alle overeenkomsten die zijn voorgelegd aan de Belastingdienst. Welke voorgelegde overeenkomsten de commissie zal beoordelen om een verantwoorde uitspraak te kunnen doen, bepaalt zij zelf. De commissie brengt vóór 31 december 2016 haar eindrapport uit aan de staatssecretaris.

Commentaar
De Belastingdienst heeft overeenkomsten goedgekeurd waarin staat dat de opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaart van eventuele boetes of naheffingen van de Belastingdienst. Een opdrachtgever mag de loonheffing verhalen, maar de premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw niet. Een dergelijk verhaalbeding in een overeenkomst is nietig. Sterker nog: als de opdrachtgever de premies toch verhaalt, wordt hij gestraft met gevangenisstraf of een geldboete. Dit is onder andere de aanleiding geweest om de commissie van experts in te stellen.

Indien u hier nog vragen over heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: http://vaknieuws.fiscount.nl/nieuws/5696/1527/Commissie-van-experts-toetst-modelovereenkomsten-Belastingdienst/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden