Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Compensatie bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemers

Op 20 juli 2018 is een wet gepubliceerd die ervoor zorgt dat werkgevers compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij betaald hebben aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Er komt nog een regeling voor de aanvraagprocedure en verstrekking van de vergoeding.

Het is de bedoeling dat een werkgever vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht compensatie kan aanvragen voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Het gaat dan om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers die de werkgever heeft ontslagen en aan wie hij een transitievergoeding heeft betaald.

Documenten bewaren
Op het moment dat de regelgeving ingaat, kan de werkgever een aanvraag doen. Bij de aanvraag wordt de werkgever gevraagd met documenten aan te tonen dat hij het dienstverband heeft beëindigd en de transitievergoeding heeft betaald. Hij kan daarom nu vast beginnen met verzamelen van de bewijzen en hij moet deze goed bewaren.

Voorbeelden van te verzamelen documenten

  • De arbeidsovereenkomst van de werknemer;
  • Stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals de ontslagvergunning of de beëindigingsovereenkomst (inclusief stukken waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was en dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst ziek was);
  • Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: uwv.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden