Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Concernregeling werkkostenregeling voordelig of juist niet?

Met toepassing van de concernregeling binnen de werkkostenregeling (hierna: WKR) wordt de vrije ruimte van een concern berekend over de fiscale loonsom van alle werkgevers (ofwel entiteiten) binnen het concern bij elkaar opgeteld. Let op, want vanaf 1 januari 2020 kan toepassing van de concernregeling nadelig uitpakken voor uw organisatie. 

VERRUIMING VRIJE RUIMTE WKR PER 2020
Vanaf 1 januari 2020 is de vrije ruimte van de WKR verruimd. Over de eerste € 400.000 aan fiscale loonsom bedraagt de ruimte 1,7%. Over het deel daarboven 1,2%. Als gevolg van de coronamaatregelen is voor 2020 het percentage van 1,7% verhoogd naar 3%.  Deze percentages gelden in beginsel per inhoudingsplichtige werkgever. 

TOEPASSING VAN DE CONCERNREGELING
De concernregeling geeft een concern de mogelijkheid om de vrije ruimte van verbonden werkgevers bij elkaar op te tellen. Wanneer de vergoedingen en verstrekkingen van het totale concern de vrije ruimte van het concern overschrijden, is de werkgever met de hoogste fiscale loonsom over de overschrijding 80% eindheffing verschuldigd.

In het kader van de WKR is sprake van een concern als een belang van ten minste 95% wordt gehouden in de entiteit die u in deze concernregeling wil betrekken. Voor stichtingen geldt dat de concerntoepassing wordt beoordeeld op basis van onderlinge verwevenheid. Bij toepassing van de concernregeling geldt de per 2020 ingevoerde verruiming van de vrije ruimte over de eerste € 400.000 slechts éénmalig.

PAKT DE CONCERNREGELING VOORDELIG UIT?
Om te beoordelen of toepassing van de concernregeling (nog steeds) voordelig is, zal er gerekend moeten worden. Het gaat daarbij om toepassing van de concerngedachte met één keer de verruimde vrije WKR-ruimte over de eerste € 400.000 vergeleken met toepassing van de WKR per individuele werkgever waarbij evenzovele malen de verruimde vrijstelling van toepassing is. Administratieve borging van dit alles is natuurlijk van belang.

MAKEN VAN EEN KEUZE
Nu in de laatste fase van dit jaar diverse vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsloon aan de vrije WKR-ruimte worden toegewezen, is dit wellicht een goed moment om te bekijken of de toepassing van de concernregeling voor uw organisatie gunstig uitpakt, of juist niet. Bepaal tijdig voor uw organisatie hoe u in 2020 al dan niet de concernregeling toepast! U dient uiterlijk het tweede loontijdvak van 2021 te bepalen of u over 2020 de concernregeling wenst toe te passen.

Eventuele overschrijding van de vrije ruimte dient in de tweede loonaangifte van 2021 te worden aangegeven waarbij de hierover verschuldigde 80% eindheffing zal moeten worden afgedragen.

Volledigheidshalve merken wij nog op dat ook voor 2021 de eerste € 400.000 een verhoogde vrije ruimte kent van 1,7%. Over het meerdere geldt een vrije ruimte van 1,18%.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Bron: https://www.bdo.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden