Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Contante betaling minimumloon vanaf juli 2015 niet meer toegestaan

Werkgevers moeten het netto minimumloon volledig op de bankrekening van hun werknemers betalen. Zij mogen geen bedragen meer inhouden op het minimumloon of een deel daarvan uitbetalen als onkostenvergoeding. Dit is onder meer opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die is bedoeld om zogenoemde schijnconstructies te bestrijden die zijn opgezet om regels en cao-afspraken te omzeilen. De WAS is onlangs door de Tweede Kamer aangenomen en treedt per 1 juli 2015 in werking.

De WAS wordt behandeld tijdens de Actualiteitencursus Arbeid en Recht. Uit de reacties van deelnemers hieraan blijkt dat zij de maatregelen omtrent het niet contant uitbetalen van het minimumloon en het niet mogen inhouden/verrekenen op het minimumloon het meest vergaand vinden. Op het minimumloon mogen nog slechts loonheffingen en pensioenpremies worden ingehouden. De netto-uitkomst hiervan moet de werkgever op de bankrekening van de werknemer storten. De verplichte girale betaling geldt niet voor huishoudelijk personeel en evenmin voor de vakantiebijslag. Betaalt de werkgever toch contant uit, dan riskeert hij een aanzienlijke boete.

Kosten voor bijvoorbeeld huisvesting of de ziektekostenverzekering mogen niet meer verrekend worden. Voorschotten op het loon mogen wel verrekend worden, maar die moeten evengoed giraal worden overgemaakt en schriftelijk overeen zijn gekomen. De beslagvrije voet als ondergrens voor verrekeningen wordt vervangen door de ondergrens van het minimumloon. Voor loonbeslag blijft de beslagvrije voet gelden. Verdient een werknemer meer dan het minimumloon? Dan mag over het meerdere wel ingehouden of verrekend worden.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: http://nieuwssignalen.fiscount.nl/nieuws/4532/947/Contante-betaling-minimumloon-vanaf-juli-2015-niet-meer-toegestaan/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden