Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Contouren UBO-register bekendgemaakt

De contouren van het UBO-register zijn bekendgemaakt. Hierin wordt informatie opgenomen over uiteindelijk belanghebbenden van onder meer BV’s. Op hoofdlijnen wordt beschreven van welke vennootschappen de uiteindelijk belanghebbenden moeten worden geregistreerd, wie toegang heeft tot het register, wie de informatie moet aanleveren, welke informatie over een uiteindelijk belanghebbende wordt verstrekt en wie het beheer over het UBO-register voert. Er is een voorkeur voor een openbaar register dat wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. De privacy van de uiteindelijk belanghebbenden wordt beschermd door vier (privacy)waarborgen te koppelen aan het register.

Volgens de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken heeft bij de keuze voor een openbaar register het belang van de bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de uiteindelijke belanghebbenden een belangrijke rol gespeeld. Daarom zijn de volgende vier waarborgen opgesteld om die privacy te beschermen:

  1. iedere gebruiker wordt geregistreerd;
  2. er wordt een vergoeding gevraagd voor de inzage;
  3. gebruikers anders dan specifiek aangewezen instanties krijgen slechts inzage in een beperkte set  UBO-gegevens;
  4. bij een risico op bijvoorbeeld chantage, kidnapping, geweld of intimidatie worden de risico’s per individueel geval beoordeeld en wordt bezien of (bepaalde) UBO-gegevens kunnen worden afgeschermd.

De contouren zullen worden besproken met belangenorganisaties. Er komt ook een internetconsultatie waarbij belanghebbenden hun standpunten en eventuele wijzigingen kenbaar kunnen maken.

Voortgang Centraal aandeelhoudersregister
De ontwikkeling van een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) wordt voorlopig aangehouden totdat het UBO-register verder is ontwikkeld. De ministers willen eerst het UBO-register tot stand brengen, omdat dit een Europeesrechtelijke verplichting betreft met een deadline. De EU-richtlijn schrijft voor dat alle lidstaten uiterlijk 26 juni 2017 een UBO-register moeten hebben.

Bovendien verschillen het UBO-register en de CAHR in inhoud en omvang. Het UBO-register bevat bijvoorbeeld alleen informatie over natuurlijke personen, terwijl de CAHR ook informatie over rechtspersonen bevat. Daarnaast is de gelijktijdige ontwikkeling van beide registers niet uitvoerbaar noch betaalbaar.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp kunt u uiteraard contact opnemen met ons.

Bron: https://www.fiscount.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden