Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Controleer WOZ-beschikkingen en maak tijdig bezwaar

Binnenkort ontvangt u de WOZ-beschikking voor 2015 (waardepeildatum 1 januari 2014) van zijn gemeente. De beschikking maakt tegenwoordig deel uit van het aanslagbiljet voor de onroerendezaakbelastingen (OZB). Gemeenten houden bij de waardebepaling vaak onvoldoende rekening met de invloed van de economische crisis. Ook kunnen specifieke waardedrukkende factoren aanwezig zijn, die een lagere WOZ-waarde rechtvaardigen. Controleer de beschikking dus goed en maak bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. De WOZ-waarde is immers niet alleen van belang voor het eigenwoningforfait en de OZB.

Commentaar

Een vermindering van de WOZ-waarde is niet alleen gunstig voor het eigenwoningforfait in box 1 en voor de onroerendezaakbelastingen. Ook een woning in box 3, zoals een tweede huis of verhuurde woning, moet immers worden gewaardeerd op de WOZ-waarde. Dat geldt ook voor de waardering van woningen in de schenk- en erfbelasting. Bovendien heeft een vermindering gevolgen voor de afschrijving op gebouwen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. 

Een lagere WOZ-waarde kan daarentegen wel nadelig zijn als de rente opnieuw moet worden vastgesteld bij een nieuwe rentevastperiode van een hypotheek.

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het opstellen van een bezwaarschrift, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: http://nieuwssignalen.fiscount.nl/nieuws/4426/909/Controleer-WOZ-beschikkingen-en-maak-tijdig-bezwaar/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden