Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Corona-update: fiscaliteit

In dit bericht praten we u graag bij over de nieuwste fiscale coronamaatregelen:

Regeling bijzonder uitstel belastingen eindigt eind juni

Het kabinet heeft besloten de regeling uitstel van betaling in verband met de coronacrisis met ingang van 1 juli 2021 stop te zetten, omdat naar verwachting de economie per 1 juli weer grotendeels open is. Met ingang van die datum moet weer aan alle nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen worden voldaan. Voor de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak vóór 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan. Er komt géén generieke kwijtschelding van de belastingschulden!
 
Betalingsregeling veder versoepeld
Om ondernemers een adempauze te geven op het moment dat de economie van het slot gaat, wordt de datum waarop de opgebouwde belastingschuld moet worden afgelost met een jaartje opgeschoven, dus naar 1 oktober 2022. Bovendien wordt de aflossingstermijn van oorspronkelijk 36 maanden verlengd naar 60 maanden. Dus de laatste aflossing hoeft pas in 2027 plaats te vinden. Eerder afbetalen mag. Belangrijk! als voorwaarde voor deze ruimhartige regeling geldt wel dat met ingang van 1 juli 2021 aan alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen wordt voldaan!
 
Let op!
Tot 1 juli 2021 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd. Voor ondernemers die op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021.
 
Het is belangrijk dat ondernemers die eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel hadden ingediend maar nog nooit verlengd – en na deze drie maanden niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen – vóór 1 juli a.s. alsnog om verlenging van het uitstel vragen. Doen ze dit niet, dan lopen ze het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 60 maanden.
 
Snel schuldenoverzicht van de Belastingdienst
De bestaande opvraagmogelijkheden via de BelastingTelefoon of de Helpdesk Intermediairs kunnen nog steeds worden benut voor het aanvragen van een schuldenoverzicht. Als de ondernemer het schuldenoverzicht binnen twee werkdagen wil ontvangen in de Berichtenbox,  kan dit worden besteld via deze bestaande opvraagmogelijkheden. Een schuldenoverzicht van RSIN wordt alleen per post verzonden.

Invorderings- en belastingrente

Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Tot einde van dit jaar bedraagt de invorderingsrente nog bijna nihil (0,01%). Met ingang van 1 januari 2022 wordt het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt het verder verhoogd naar 2%. Vervolgens wordt het met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar 3% en met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%. Opgemerkt wordt nog dat sinds 1 oktober 2020 de belastingrente weer 4% bedraagt. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de belastingrente voor de VPB zelfs nog verder verhoogd naar 8%. Dit betekent dat van groot belang is dat tijdig aangiften IB en VPB worden ingediend!

Einde versoepeling urencriterium met ingang van 1 juli 2021

De versoepeling van het zogenoemde urencriterium wordt na 30 juni 2021 niet verder verlengd. In het licht van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen, wordt een verlenging van de versoepeling van het urencriterium niet langer noodzakelijk geacht. De versoepeling van het urencriterium hield in dat in het eerste halfjaar 2021 de ondernemer geacht wordt ten minste 24 uren per week aan zijn/haar onderneming te hebben besteed, ook als dat feitelijk niet zo was. Vanaf 1 juli tellen alleen de daadwerkelijk aan de onderneming bestede uren weer mee voor het urencriterium van tenminste1.225 uren per kalenderjaar. Als de ondernemer aan het urencriterium voldoet, maakt hij/zij aanspraak op verschillende ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek.

Overige lopende fiscale maatregelen

Tot 1 oktober 2021 zijn de volgende maatregelen verlengd:

  1. uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen
  2. het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers
  3. de onbelaste vaste reiskostenvergoeding
  4. de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen
  5. het btw-nultarief op mondkapjes
  6. de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel
  7. het btw-nultarief op COVID-19-vaccins en testkits
  8. het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek ingeval van een hypotheekbetaalpauze.

Verlaging Awf-premie vervangt BIK-regeling

De kans bestaat dat de Europese Commissie (EC) de gehele BIK (Baangerelateerde investeringskorting) zal aanmerken als ongeoorloofde staatssteun. Dit blijkt uit informeel overleg met de EC. Om ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid te laten, heeft het kabinet besloten de BIK-regeling geheel en met terugwerkende kracht in te trekken. Met het oog op de gewenste snelle impuls voor de economie stelt het kabinet voor om (mogelijk met ingang van 1 augustus 2021) de Awf-premie voor werkgevers te verlagen. Hierdoor verlagen de loonkosten en verbeteren de liquiditeit en solvabiliteit. Dit vergroot vervolgens de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden. Deze stimulans grijpt weliswaar minder direct dan de BIK aan op de investeringen, maar is een maatregel die het dichtst bij het doel staat dat het kabinet voor ogen heeft. Deze maatregel is bovendien eenvoudig en snel uit te voeren. Hoe hoog de verlaging van de Awf-premie wordt, zal nog nader bekend worden gemaakt.

Heeft u nog vragen over de nieuwste coronamaatregelen? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden