Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Corona-update: Loonheffingen en sociale zekerheid

In dit bericht praten we u graag bij over de nieuwste coronamaatregelen omtrent loonheffingen en sociale zekerheid:

Kwartaal langer TVL

Het kabinet wil de TVL per 1 juli 2021 verlengen met één kwartaal (TVL Q3), vrijwel zonder aanpassingen. Dit biedt ondernemers ook de ruimte om zich voor te bereiden op mogelijke wijzigingen in en afronding van het steunpakket in het vierde kwartaal. Het vergoedingspercentage blijft 100% en ook de omzetdervingsdrempel van 30% blijft. De regeling blijft in het derde kwartaal ook openstaan voor niet-mkb bedrijven. Het maximumbedrag dat een mkb-ondernemer kan ontvangen blijft  € 550.000. Voor grote bedrijven is het maximumbedrag voor Q2 verhoogd naar  €1.2 miljoen, maar dit wordt voor TVL Q3 weer teruggebracht naar € 600.000. In het derde kwartaal (Q3) blijft ook de keuzemogelijk voor het referentiekwartaal. De ondernemer kan kiezen tussen Q3 2020 in plaats van Q3 2019.

Langer NOW

Het kabinet heeft het voornemen de NOW ongewijzigd te verlengen met een periode van drie maanden. NOW 4.0 zal dus lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021 en net als bij NOW 3.0 zal het maximale vergoedingspercentage 85% zijn en de loonsomvrijstelling 10% van de loonsom. Ook blijft het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen 20%, de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten 40% en de maximale vergoeding per werknemer twee keer het maximum dagloon. Een belangrijke wijziging is dat voor de loonsom februari 2021 als referentiemaand wordt gehanteerd. Voor NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) was dat juni 2020, maar die is niet meer representatief.
 
Het kabinet heeft gekeken naar twee mogelijkheden om de NOW te verruimen:

  1. een andere berekening van de definitieve subsidie bij een lagere loonsom.
  2. de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet langer tot het omzetbegrip voor de NOW rekenen.

Het kabinet is van mening dat de eerste optie te grote risico’s met zich meebrengt op juridisch terrein, voor de uitvoering door UWV en op misbruik en oneigenlijk gebruik. Alle voor- en nadelen van beide opties overwegende, kiest het kabinet voor optie 2. Werkgevers die NOW 3.0 en NOW 4.0 aanvragen of hebben aangevraagd, hoeven geen rekening meer te houden met ontvangen TVL-subsidie bij de vaststelling van de
NOW-subsidie.

Voorbeeld uit de Kamerbrief
Een café met een omzet van € 120.000 per kwartaal, een loonsom van € 20.650 en € 30.000 vaste lasten krijgt bij een omzetverlies van 40% in Q3 2021 voor dat kwartaal in totaal € 21.833 aan subsidie (€ 12.000 TVL + € 9.833 NOW). Wanneer de TVL als omzet zou gelden voor de NOW, zou de subsidie in totaal € 19.375 zijn (€ 12.000 TVL + € 7.375 NOW). De ondernemer gaat er door de aanpassing van het omzetbegrip per saldo € 2.458 op vooruit.

Terugbetaling NOW en TVL

Als bij de definitieve vaststelling van NOW en TVL blijkt dat een ondernemer een te hoog voorschot heeft ontvangen, moet dat bedrag worden terugbetaald aan het UWV respectievelijk de RVO. Na de vaststelling krijgt elke ondernemer standaard zes weken de tijd om het openstaande bedrag terug te betalen. Lukt dit niet om wat voor reden dan ook, dan kan hij of zij een terugbetalingsregeling afspreken voor meerdere termijnen. De ondernemer kiest in goed overleg zelf welke terugbetalingstermijn het beste bij zijn/haar omstandigheden past, waarbij het UWV en de RVO zich coulant opstellen. Er wordt geen rente berekend. De ondernemer kan voor de betalingsregeling digitaal of telefonisch een verzoek indienen. In het geval van een hoge vordering (RVO) of niet reageren (RVO en UWV) wordt de ondernemer proactief benaderd. De uitvoeringsorganisaties bieden termijnen aan tot en met vijf jaar. Een ondernemer kan uiteraard ook altijd, na contact met het UWV en de RVO, zijn terugbetaling (deels) eerder aflossen dan afgesproken, bijvoorbeeld wanneer de omzet weer aantrekt.

Verlenging Tozo en TONK

Het kabinet stelt voor om ook de Tozo en TONK te verlengen in het derde kwartaal. De focus komt bij toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers, zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. Hiervoor wordt in de Tozo een aanvullende informatieplicht opgenomen. Hierdoor kunnen gemeenten een beter beeld krijgen van de ondernemers die eventueel nog extra ondersteuning nodig hebben. Die ondersteuning ziet onder andere op het levensvatbaar houden of maken van de onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst en de aanpak van schulden.

Langer  en later Tozo-lening terugbetalen
De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd van de lening aangepast, van 42 naar 60 maanden, waarbij 2% rente in rekening wordt gebracht vanaf het moment van terugbetaling.

Meer ruchtbaarheid geven aan TONK
De minister van SZW heeft betrokken partijen gevraagd om de TONK ruimhartig toe te passen en de bekendheid en het bereik te vergroten. Meerdere grote gemeenten hebben dit inmiddels aangekondigd. Aanleiding is het feit dat de TONK tot nu toe veel minder wordt gebruikt dan was verwacht.

Heeft u nog vragen over de nieuwste coronamaatregelen? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden