Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

De magische 1.225 uur: alles over het urencriterium

1.225 uur; voor ondernemers een haast magisch getal. Want werkt u minimaal 1.225 uur per jaar aan uw bedrijf, dan hebt u recht op belastingvoordeel, zoals starters- en zelfstandigenaftrek. Dit kan u duizenden euro’s per jaar opleveren. Het minimum van 1.225 uur heet het urencriterium. Lees waaraan u precies moet voldoen en of u ook belastingvoordeel krijgt als u het urencriterium niet haalt.

Via de OndernemersCheck komt u erachter of u uw belastingaangifte als ondernemer moet invullen. Als dat zo is en u werkt ook nog eens minimaal 1.225 uur per jaar aan uw bedrijf, dan hebt u recht op belastingvoordeel. Ook wel ondernemersaftrek genoemd.

Het gaat om deze vier belastingvoordelen:

 • Zelfstandigenaftrek
  In 2023 mag u 5.030 euro van uw winst aftrekken. In 2024 is dat 3.750 euro.
 • Startersaftrek
  Krijgt u zelfstandigenaftrek? Dan mag u binnen de eerste vijf jaar na de start van uw bedrijf ook drie keer de startersaftrek gebruiken. In 2023 en 2024 is de startersaftrek 2.123 euro. Zodra u AOW krijgt mag u nog maar de helft van dit bedrag aftrekken voor zelfstandigen- en startersaftrek.
 • Meewerkaftrek
  Als uw fiscale partner meewerkt in uw bedrijf, hebt u misschien recht op meewerkaftrek. Uw fiscale partner is degene met wie u uw belastingaangifte doet. Meewerkaftrek houdt in dat u een percentage van uw winst mag aftrekken. Hoeveel dit precies is, hangt af van het aantal uren dat uw partner meewerkt.
 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
  Doet u met uw bedrijf onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten? Dan kunt u recht hebben op aftrek via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

UREN DIE MEETELLEN
Alle uren die u besteedt aan uw eigen bedrijf mag u meetellen voor het urencriterium. Dat zijn de uren die u werkt voor een opdrachtgever. En de tijd die u besteedt aan uw administratie, onderhoud van uw website en klanten werven. Ook de uren die u maakt om de start van uw bedrijf voor te bereiden, tellen mee.

Het urencriterium loopt over een kalenderjaar, dus u telt van januari tot en met december. Het maakt niet uit wanneer u uw bedrijf bent begonnen. Ook als u bijvoorbeeld op 1 juli start, moet u in dat jaar minimaal 1.225 uur aan uw bedrijf werken als u gebruik wilt maken van de belastingvoordelen.

UREN BIJHOUDEN
U mag uw uren bijhouden zoals u dat wilt. Dat kan een overzicht in Excel zijn, een app of uw boekhoudsoftware. Maar als u bijvoorbeeld een winkel of praktijk hebt die vijf dagen per week open is, maken de openingstijden al duidelijk dat u voldoet aan het urencriterium. U hoeft dan geen uren bij te houden.

De Belastingdienst controleert soms of u inderdaad 1.225 uur of meer aan uw bedrijf hebt gewerkt. Daarom moet u uw administratie zeven jaar bewaren. Met bijvoorbeeld e-mails of uw agenda kunt u laten zien wanneer u afspraken had. Administratie over onroerend goed moet u zelfs tien jaar bewaren.

AANNEMELIJK
Het aantal uren dat u besteedt aan uw bedrijf moet passen bij uw omzet. De Belastingdienst noemt dit ‘aannemelijk’. Het is niet aannemelijk dat u amper omzet hebt als u 1.225 uur hebt gewerkt.

Maar bent u net gestart met uw bedrijf, dan maakt u meer niet-betaalde uren. Bijvoorbeeld omdat u nog klanten moet vinden. Dat accepteert de Belastingdienst in het begin. Bestaat uw bedrijf langer? Dan moet u ook meer omzet hebben.

ZWANGERSCHAPSVERLOF
Bent u met zwangerschapsverlof geweest? Dan mag u de uren van die zestien weken meetellen voor het urencriterium. U telt dan het gemiddeld aantal uren dat u normaal werkt per week.

ARBEIDSONGESCHIKT
Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, hoeft u maar 800 uur aan uw bedrijf te besteden om aan het urencriterium te voldoen. Dat geldt voor mensen met een Wajong-, WIA-, WAO-, WAZ- of Ziektewetuitkering.

VOF, MAATSCHAP EN BV
Ook als u een vof of maatschap hebt, kunt u profiteren van de belastingvoordelen voor ondernemers. Het urencriterium van 1.225 uur geldt dan per persoon. Elke vennoot of maat geeft dat zelf door aan de Belastingdienst. Het kan dus zijn dat de ene vennoot of maat wel voldoet aan het urencriterium en de andere niet.

In een bv kunt u geen ondernemersaftrek gebruiken.

PARTTIME ONDERNEMER
Als u parttime ondernemer bent, kan het een uitdaging zijn om het urencriterium te halen. Want ook voor ondernemers met een kortere werkweek is het urencriterium 1.225 uur. Hebt u langer dan vijf jaar een bedrijf? Dan geldt ook nog dat u per kalenderjaar meer tijd moet besteden aan uw bedrijf dan aan andere werkzaamheden. Zoals een baan in loondienst.

MKB WINST-VRIJSTELLING
Besteedt u in een kalenderjaar minder dan 1.225 uur aan uw bedrijf? Dan kunt u geen gebruikmaken van starters- en zelfstandigenaftrek.

Maar bent u wel ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan hebt u in 2023 wel recht op de mkb-winstvrijstelling van 14%. In 2024 is dit 13,31%. Hiervoor geldt het urencriterium namelijk niet. De Belastingdienst verwerkt de mkb-vrijstelling automatisch wanneer u als ondernemer aangifte inkomstenbelasting doet.

Heeft u nog vragen over het urencriterium? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.kvk.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden