Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

De magische 1.225 uur: alles over het urencriterium

1.225 uur, voor ondernemers een haast magisch getal. Want als u minimaal 1.225 uur per jaar werkt aan uw bedrijf hebt u recht op belastingvoordeel. Denk aan startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Dit kan u duizenden euro’s per jaar schelen. Hoeveel moet u per week werken om 1.225 uur per jaar te halen? Lees het antwoord op deze en andere veelgestelde vragen over het urencriterium.

Een aantal vragen over het urencriterium:

 1. Wat heb je aan het urencriterium?
 2. Over welke periode tellen de uren voor het urencriterium?
 3. Wat als ik geen 1.225 uur haal?
 4. Welke uren mag je meetellen voor het urencriterium?
 5. Hoe moet ik mijn uren bijhouden?
 6. Wat bedoelt de Belastingdienst met ‘aannemelijk’?
 7. Hoe werkt het verlaagd urencriterium bij arbeidsongeschiktheid?
 8. Hoe controleert de Belastingdienst mijn urenadministratie?
 9. Geldt de 1.225 uur ook voor een vof, maatschap of bv?
 10. Geldt het urencriterium ook voor parttime ondernemers?

1. WAT HEB JE AAN HET URENCRITERIUM?
Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heeft u recht op belastingvoordeel. Ook wel ondernemersaftrek genoemd. Via de OndernemersCheck van de Belastingdienst kunt u controleren of dat voor u geldt. Als u kunt aantonen dat u in een jaar minimaal 1.225 uur aan uw eigen bedrijf hebt besteed, komt u hiervoor in aanmerking. Dit minimum van 1.225 uur noemen we het urencriterium.

Als u acht uur per dag werkt, moet u ongeveer drie dagen of 24 uur per week besteden aan uw bedrijf om aan het criterium te voldoen.

In 2023 gaat het om de volgende belastingvoordelen of ondernemersaftrek:

 • Zelfstandigenaftrek
  In 2023 mag u een vast bedrag van 5.030 euro van uw winst aftrekken.
  Let op: De bedragen die u mag aftrekken voor zelfstandigen- en startersaftrek zijn na uw pensioengerechtigde leeftijd nog maar de helft.
 • Startersaftrek
  Krijgt u zelfstandigenaftrek? Dan mag u binnen de eerste vijf jaar na de start van uw bedrijf ook drie keer de startersaftrek gebruiken. In 2023 is de startersaftrek 2.123 euro.
 • Meewerkaftrek
  Als uw fiscale partner meewerkt in uw bedrijf, hebt u misschien recht op meewerkaftrek. U mag dan een percentage van uw winst aftrekken. Hoeveel dit precies is, hangt af van het aantal uren dat uw partner meewerkt. Uw fiscale partner is degene met wie u uw belastingaangifte doet.
 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk – WBSO
  Doet u met uw bedrijf onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten? Dan kunt u recht hebben op aftrek via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

2. OVER WELKE PERIODE TELLEN DE UREN VOOR HET URENCRITERIUM?
Het urencriterium gaat over een kalenderjaar, dus u telt van januari tot en met december. Het maakt niet uit wanneer u uw bedrijf bent begonnen. Ook als u bijvoorbeeld op 1 juli start, moet u minimaal 1.225 uur in uw bedrijf steken als u gebruik wilt maken van de belastingvoordelen. Ook de voorbereidingsuren die u maakt voor de start van uw bedrijf tellen mee. Zoals uren voor een cursus of het maken van uw ondernemingsplan of website.

3. WAT ALS IK GEEN 1.225 UUR HAAL?
Besteed u in een kalenderjaar minder dan 1.225 uur aan uw bedrijf? Dan kunt u geen gebruikmaken van ondernemersaftrek, zoals starters- en zelfstandigenaftrek. U hoeft dan geen aangifte te doen als ondernemer voor de inkomstenbelasting. De inkomsten uit uw bedrijf geeft u op als inkomsten uit overig werk. Dit is uw omzet min de zakelijke kosten die u gemaakt heeft. U betaalt hierover inkomstenbelasting.

4. WELKE UREN MAG JE MEETELLEN VOOR HET URENCRITERIUM?
Alle uren die u besteedt aan uw eigen bedrijf mag u meetellen voor het urencriterium. De uren die u niet kunt factureren tellen ook mee. Zoals voor uw administratie, onderhoud van uw website en klanten werven. En natuurlijk de directe uren waarin u werkt aan een opdracht of klus voor uw opdrachtgever.

Hebt u een kind gekregen? Dan mag u de uren die u de zestien weken van uw zwangerschapsverlof niet hebt gewerkt toch meetellen voor het urencriterium. U telt dan het gemiddeld aantal uren dat u normaal werkt per week.

5. HOE MOET IK MIJN UREN BIJHOUDEN?
U moet bij een controle aan de Belastingdienst kunnen bewijzen dat u de 1.225 hebt gemaakt. Dit mag u op uw eigen manier doen. In een Excel-bestand, een app of via uw boekhoudsoftware bijvoorbeeld. Het is ook handig om e-mails en agenda’s te bewaren, zodat u uw urenadministratie bij controle kunt onderbouwen. De Belastingdienst kan tot 7 jaar teruggaan bij controle. Zorg dus dat u uw administratie minimaal zeven jaar bewaart.

6. WAT BEDOELT DE BELASTINGDIENST MET ‘AANNEMELIJK’?
U moet met uw urenadministratie aannemelijk maken dat u minimaal 1.225 uur aan uw bedrijf heeft besteed. Dat betekent dat die uren moeten passen bij uw omzet. Het is niet logisch dat u amper omzet heeft als u 1.225 uur aan uw bedrijf heeft gewerkt. Begint u net met uw bedrijf, dan maakt u meer indirecte uren, omdat u bijvoorbeeld nog klanten moet vinden. Dat accepteert de Belastingdienst in het begin, maar als uw bedrijf langer bestaat moet u ook meer omzet hebben.

7. HOE WERKT HET VERLAAGD URENCRITERIUM BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID?
Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, hoeft u minder uren aan uw bedrijf te besteden om aan het urencriterium te voldoen. Er is een verlaagd urencriterium van 800 uur voor mensen met een Wajong-, WIA-, WAO-, WAZ- of Ziektewetuitkering. Bespreek uw plannen om een bedrijf te beginnen altijd eerst met de uitkeringsinstantie, zodat u weet wat de gevolgen voor uw uitkering zijn.

8. HOE CONTROLEERT DE BELASTINGDIENST MIJN URENREGISTRATIE?
Elk jaar moet u aangifte inkomstenbelasting doen. Hierin geeft u aan hoeveel omzet u hebt en hoeveel uur u aan uw bedrijf hebt besteed. De Belastingdienst controleert steekproefsgewijs en controleert dan of u inderdaad 1.225 uur of meer aan uw bedrijf hebt gewerkt. Soms vraagt de Belastingdienst bewijs als mails, afspraken met een klant of bankafschriften. Het kan ook voorkomen dat de inspecteur bij u thuis komt controleren.

9. GELDT DE 1.225 UUR OOK VOOR EEN VOF, MAATSCHAP OF BV?
Ook als u een vof of maatschap hebt, kunt u profiteren van de zelfstandigen- en startersaftrek of andere soorten ondernemersaftrek. Het urencriterium van 1.225 uur geldt dan per persoon. Elke vennoot of maat doet zelf aangifte voor de inkomstenbelasting. Het kan dus zijn dat de ene vennoot of maat wel voldoet aan het urencriterium en de andere niet. In een bv kun je geen ondernemersaftrek gebruiken.

10. GELDT HET URENCRITERIUM OOK VOOR PARTTIME ONDERNEMERS?
Als u een parttime ondernemer bent, kan het een uitdaging zijn om het urencriterium te halen. Voor ondernemers die in deeltijd werken is het urencriterium namelijk ook 1.225 uur. Hebt u langer dan vijf jaar een bedrijf? Dan geldt ook nog dat u per kalenderjaar meer tijd moet besteden aan uw bedrijf dan aan andere werkzaamheden, zoals een baan in loondienst.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.kvk.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden