Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Denk aan deadline publicatie ANBI-jaarstukken over 2017

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar haar jaarstukken elektronisch publiceren. Dit geldt ook voor kerkelijke instellingen. Een ANBI met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar moet dus vóór 1 juli 2018 de jaarstukken over 2017 publiceren. Dat kan op de eigen website van de ANBI, maar mag ook via een brancheorganisatie of via anbi.nl. Een ANBI die haar jaarcijfers niet tijdig publiceert, loopt het risico de ANBI-status met terugwerkende kracht te verliezen. Hierdoor vervallen de fiscale faciliteiten voor de ANBI én haar begunstigers.

Wanneer een ANBI haar ANBI-status verliest, zijn de giften aan die ANBI niet meer aftrekbaar. Door de terugwerkende kracht kan de Belastingdienst bovendien schenk- en erfbelasting navorderen.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: http://vaknieuws.fiscount.nl/nieuws/8607/3138/Denk-aan-deadline-publicatie-ANBI-jaarstukken-over-2017/more

 

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden