Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Dien BTW-jaarsuppletie over 2017 vóór 1 april 2018 in!

Sinds 1 januari 2012 is het verplicht een BTW suppletieaangifte in te dienen op het moment dat geconstateerd wordt dat een onjuiste BTW-aangifte is ingediend. Als in de jaren 2013 of later te veel of te weinig BTW is aangegeven, moet een BTW suppletie aangifte ingediend worden. Een wijziging kan betrekking hebben op een aangiftetijdvak (kwartaal of maand) of voor een heel jaar.

Boetes bij BTW suppletie
Wanneer een BTW suppletie wordt ingediend, kan een ondernemer een verzuimboete krijgen van 5% van het BTW-bedrag dat betaald moet worden. De verzuimboete bedraagt maximaal € 5.278. De Belastingdienst legt geen verzuimboete op indien het totale bedrag dat ingevolge één of meer vrijwillige verbeteringen alsnog wordt betaald, € 20.000 of minder bedraagt of het belastingbedrag dat ingevolge de vrijwillige verbetering wordt betaald minder bedraagt dan 10% van het belastingbedrag dat eerder is betaald over het tijdvak waarop de vrijwillige verbetering betrekking heeft. Doet een ondernemer geen BTW suppletie terwijl hij dat wel had moeten doen, dan kan de ondernemer een vergrijpboete krijgen voor het indienen van onjuiste BTW-aangiften en het niet doen van de suppletie BTW.

Balanspost te betalen BTW
Als bij het opmaken van de jaarstukken over 2017 blijkt dat er over 2017 of eerdere jaren te weinig BTW is aangegeven en betaald, en daarvoor een balanspost wordt opgenomen moet direct een suppletie BTW worden ingediend. De suppletie BTW moet in ieder geval bij de Belastingdienst worden ingediend voordat de aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2017 bij de Belastingdienst wordt ingediend. Indien de suppletie BTW wordt ingediend na indiening van de aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting is geen sprake van een vrijwillige verbetering en kan de Belastingdienst vergrijpboetes opleggen.

Voorkom belastingrente door tijdige indiening BTW suppletie
Door vóór 1 april 2018 een BTW suppletie over 2017 in te dienen wordt belastingrente voorkomen. Indien de BTW suppletie na 1 april 2018 wordt ingediend zal de Belastingdienst 4% belastingrente in rekening brengen over de periode 1 januari 2018 tot 14 dagen na de datum op de aanslag. Betaal de BTW suppletie nog niet, maar wacht op de aanslag.

Digitale BTW suppletie
Vanaf 1 januari 2018 kan een BTW suppletie aangifte alleen nog maar digitaal worden doorgegeven via de website van de Belastingdienst of via eigen software.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden