Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Dien nog voor 1 oktober uw verzoek om teruggaaf van buitenlandse btw in

Indien een ondernemer in 2014 facturen heeft ontvangen met buitenlandse btw, dan kan deze btw worden teruggevraagd via de Nederlandse Belastingdienst. Een verzoek hiervoor moet uiterlijk 30 september a.s. worden ingediend.

Deadline voor terugvorderen btw 2014
Vanaf 1 januari 2010 moet de btw die in een ander EU-land is betaald elektronisch via de Belastingdienst in eigen land worden teruggevraagd. De Belastingdienst stuurt het verzoek dan door naar de belastingautoriteiten van het land van teruggaaf. Voor het terugvragen van btw over het jaar 2014 moet het verzoek uiterlijk 30 september aanstaande bij de Belastingdienst binnen zijn.

Nederlandse procedure
Een teruggaafverzoek voor buitenlandse btw moet in Nederland worden ingediend via een speciale internetsite van de Belastingdienst. Hiervoor zijn inloggegevens nodig. Indien u deze nog niet heeft, kunnen deze worden aangevraagd via deze link. Indien u de inloggegevens wel hebt, maar bent vergeten, vraag deze dan niet opnieuw aan, maar neem contact op met de Belastingtelefoon (0800-0543).

NB: Indien u in het EU-land dat de btw moet teruggeven belastbare prestaties verricht, waarbij u de btw moet voldoen, kunt u geen gebruik maken van het teruggaafverzoek. U moet dan op reguliere wijze btw-aangifte doen in dat EU-land en kunt in die aangifte btw in aftrek brengen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/dien-voor-1-oktober-uw-verzoek-om-teruggaaf-van-buitenlandse-btw-in.html#

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden