Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Doe periodiek werkingssfeeronderzoek cao

De activiteiten van bedrijven en instellingen kunnen veranderingen ondergaan. Bijvoorbeeld bij het starten met – of uitbreiden van – online verkoopactiviteiten, of bij een juridische herstructurering. In het laatste geval wordt een bv bijvoorbeeld in meerdere werkmaatschappijen gesplitst, met elk een specifieke bedrijfsactiviteit (bijvoorbeeld productie en verkoop). Na zo’n ‘event’ is het verstandig om voor het eerst of opnieuw te (laten) onderzoeken of misschien een cao van toepassing is geworden. Of dat er voortaan wellicht een andere cao moet worden toegepast.

Dit is met name goed om (onaangekondigde) onderzoeken door of namens bij cao’s aangesloten partijen te voorkomen of om daarop voorbereid te zijn. Die onderzoeken starten dergelijke partijen vaak met het checken van bedrijfsinformatie op de website en in het Handelsregister. Worden daar de bedrijfswijzingen doorgevoerd, dan kan dat voor die partijen aanleiding zijn om het bedrijf(sonderdeel) schriftelijk te benaderen, vanuit de gedachte dat een bepaalde cao van toepassing is. Tenzij het bedrijf(sonderdeel) reageert met informatie die daartoe geen aanleiding geeft. Ook komt het omgekeerde voor: na een splitsing van de bedrijfsactiviteiten kan de tot de splitsing toegepaste cao voor (een deel van) het voorheen ongesplitste bedrijf niet meer verplicht van toepassing zijn (waardoor vrijheid ontstaat om arbeidsvoorwaarden voortaan anders vorm te geven). Ook dan is het zaak om de bedrijfsinformatie op de website en in het Handelsregister aan te passen.

Tip
Doet zich een relevante wijziging voor bij u? Dan doet u er goed aan om u door uw interne of externe (juridische) bedrijfsadviseur hierover te laten informeren. Dit is vooral gewenst bij nieuwe bedrijfsactiviteiten en herstructurering van het bedrijf (een nieuwe of andere ‘kerstboom’ van bv’s en/of andere rechtspersonen). Weet of vermoed je dat een bepaalde cao van toepassing zou kunnen zijn? Ga dan regelmatig na of er wijzigingen of uitbreidingen zijn geweest of gepland in met name de werkingssfeerbepaling(en): de tekst in de cao die omschrijft voor welke bedrijven de cao geldt.

Heeft u nog een vraag hierover, neem dan gerust contact met ons op. Wij werken samen met partijen die u hierin uitstekend kunnen bijstaan.

Bron: https://www.fiscount.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden