Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Echtgenote DGA heeft recht op WW-uitkering

De echtgenote van een DGA komt in aanmerking voor een WW-uitkering als er ondanks de familierelatie sprake is van een gezagsverhouding. De echtgenote had na het faillissement van de BV een uitkering aangevraagd. Het UWV wees deze af, omdat een gezagsverhouding ontbrak. Volgens vaste rechtspraak wordt een gezagsverhouding tussen een DGA en zijn/haar partner niet snel aangenomen, omdat de familieverhouding overheerst. Dat is alleen anders als de arbeidsrelatie van de partner vergelijkbaar is met die van de andere werknemers. Volgens Rechtbank Rotterdam heeft de echtgenote dat voldoende aannemelijk gemaakt door het overleggen van onder andere het arbeidscontract en loonstroken. De WW moest worden toegekend.

Commentaar

Rechtbank Rotterdam verwijst naar de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, maar sinds 2006 is de Hoge Raad de hoogste rechterlijke instantie met betrekking tot de verzekeringsplicht. De Hoge Raad heeft in 2001 (HR:2001:AA9845) al geoordeeld dat een verhouding van persoonlijke aard niet in de weg hoeft te staan aan een gezagsverhouding. Daar voegt de Hoge Raad aan toe dat het voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding voldoende is dat de werkgever bevoegd is om de werknemer bindende aanwijzingen te geven omtrent het te verrichten werk. Het is niet noodzakelijk dat hij feitelijk van deze bevoegdheid gebruikmaakt. De Hoge Raad maakt dus een formele beoordeling. De kans is groot dat er binnen afzienbare tijd een uitspraak komt waarin de rechter geen rekening meer houdt met de familieverhouding en oordeelt dat de partner van de DGA verplicht verzekerd is. Het wordt tijd dat hier duidelijkheid over komt.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wij staan graag voor u klaar!

Bron: http://nieuwssignalen.fiscount.nl/nieuws/4499/935/Echtgenote-DGA-heeft-recht-op-WW-uitkering/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden