Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Eerste uitspraak over Wet DBA

Een tandarts die jarenlang werkzaam is bij één opdrachtgever, geniet geen winst uit onderneming, maar resultaat uit overige werkzaamheden. Aldus het oordeel van de Rechtbank Gelderland. Dat de Voorbeeldovereenkomst ‘KNMT/ANT/VVAA-praktijkmedewerking tandartsen’ in het kader van de Wet DBA is gebruikt, leidt niet tot een ander oordeel. Bij de verleende vrijwaring bij gebruik van die overeenkomst heeft de Belastingdienst een voorbehoud gemaakt: “De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting.” De beoordeelde overeenkomst geeft de opdrachtgever zekerheid, maar betekent niet dat de tandarts ondernemer voor de inkomstenbelasting is.

Commentaar
Deze uitspraak gaat over de vraag of de tandarts winst uit onderneming geniet. De rechter bevestigt echter ook dat het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomst geen betekenis heeft voor deze vraag. Een modelovereenkomst geeft opdrachtgever en zzp’er zekerheid dat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, mits zij werken volgens de overeenkomst. Voor de zzp’er biedt het gebruik van een modelovereenkomst geen zekerheid dat zijn inkomsten als winst uit onderneming worden aangemerkt. 

 
Ondernemerschap?
In dit geval had de tandarts maar één opdrachtgever, liep zij geen debiteurenrisico, deed zij geen eigen investeringen en bemoeide zij zich niet met personeelsbeleid en de planning. De tandarts was (vaktechnisch) verantwoordelijk voor de behandelingen en daarvoor had zij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De behandelovereenkomsten stonden op haar eigen naam. Zij liep het risico van herstelwerkzaamheden en was aangesloten bij een klacht- en tuchtregeling. Volgens de rechter maakt dit nog niet dat zij ondernemer is. Deze aangelegenheden horen bij de uitoefening van het beroep. Dat de tandarts wanneer zij niet werkt geen inkomsten heeft, een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten en een eigen pensioenregeling is aangegaan, is eveneens onvoldoende voor het aannemen van ondernemerschap.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: http://vaknieuws.fiscount.nl/nieuws/6251/1583/Eerste-uitspraak-over-Wet-DBA/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden