Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

eHerkenning voor indienen btw-aangiften vereist in 2022

Ondernemers kunnen voor het indienen van hun btw-aangifte vanaf 2022 niet meer terecht op het oude ondernemersportaal van de Belastingdienst. Zij worden verplicht om per 1 januari 2022 via een nieuwe weg belastingaangifte doen, namelijk met eHerkenning op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

De reden voor de vervanging van het portaal houdt volgens de Belastingdienst verband met een veiligere en gebruiksvriendelijkere aangifteomgeving.

In dit nieuwsbericht willen wij u op de hoogte stellen van deze ontwikkelingen met betrekking tot uw btw-aangifte.

MIJN BELASTINGDIENST ZAKELIJK
Momenteel dienen veel ondernemers hun btw-aangifte nog in via het oude ondernemersportaal van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft te kennen gegeven dat na 1 januari 2022 dit portaal volledig verdwijnt. Btw-ondernemers zijn vanaf dat moment verplicht om via eHerkenning niveau 3 of een Europees erkend inlogmiddel in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk voor het indienen van btw-aangiften, suppleties bij aangiften of opgaven intracommunautaire prestaties (ICP) over 2022 en daarna. De Belastingdienst heeft dit middels een brief gecommuniceerd naar ondernemers, welke u hier kunt vinden.

FISCALE EENHEID BTW
De fiscale eenheid btw kan zelf geen eHerkenning aanvragen. Een van de ondernemingen in de fiscale eenheid moet eHerkenning aanvragen. Het nummer van deze onderneming – dus niet van de fiscale eenheid – wordt gebruikt om in te loggen namens de fiscale eenheid btw. Bij de leveranciers van eHerkenning moet wel verzocht worden om de machtiging ‘Omzetbelasting voor fiscale eenheden’.

NATUURLIJK PERSONEN, ZZP-ÉRS OF EENMANSZAKEN
Voor natuurlijke personen, zzp’ers of ondernemers met een eenmanszaak is het niet verplicht om over te stappen naar het gebruik van eHerkenning voor hun belastingaangiften. Zij kunnen blijven inloggen met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Als zij echter btw-ondernemer zijn worden zij wel dringend verzocht om de overstap te maken naar het gebruik van eHerkenning. Dit kan van ook van belang zijn voor bijvoorbeeld huishoudens met zonnepanelen, die btw-ondernemer zijn.

eHERKENNING – NIEUW INLOGMIDDEL
eHerkenning is een nieuw inlogmiddel voor ondernemers om hun belastingzaken te regelen. Het gebruik van eHerkenning niveau 3 zal vanaf 1 januari 2022 verplicht worden voor btw-ondernemers, met uitzondering van natuurlijke personen, zzp’ers of ondernemers met een eenmanszaak. Om eHerkenning aan te vragen moeten rechtspersonen ingeschreven staan bij KVK. Bekijk het stappenplan via eHerkenning aanvragen.

Er zijn nog een aantal andere punten van belang:

  • Indien u uw aangiften verricht met de tussenkomst van een intermediair of een eigen administratiesoftwarepakket, heeft u geen eHerkenning nodig voor uw belastingaangiften. Desalniettemin is eHerkenning wel van belang, omdat u hiermee wijzigingen van persoonlijke- of correspondentiegegevens kan doorgeven in Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  • EU-ondernemers buiten Nederland kunnen ook met een Europees erkend inlogmiddel inloggen. Voor hen is het aanvragen van eHerkenning niet noodzakelijk, mits zij een ander Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) gebruiken.
  • Niet-Europese ondernemers kunnen pas in 2022 eHerkenning gebruiken.
  • Voor het gebruik van eHerkenning dient u jaarlijks een vergoeding te betalen, waar u onder voorwaarden een compensatie voor kunt verkrijgen.
  • Voor meer informatie over eHerkenning, zie de volgende link.

Niet-Europese ondernemers hebben nog geen eHerkenning en moeten derhalve gebruik maken van de andere omgeving voor het oude portaal.

VAN MOSS NAAR OSS
Btw-ondernemers die grensoverschrijdend goederen leveren of diensten verrichten in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen kunnen sinds 1 juli 2021 hun zaken regelen in het nieuwe éénloketsysteem oftwel de One Stop Shop (‘’OSS-regeling’’), met betrekking tot hun grensoverschrijdende dienstverlening en afstandsverkopen van goederen aan particuliere afnemers.

Ondernemers die voor 1 juli 2021 gebruikmaakten van de oude mini One Stop Shop-regeling (‘’MOSS-regeling’’) zijn automatisch aangemeld voor de OSS-regeling. Zij zijn gewend de MOSS-aangifte in de PDO-omgeving aan te geven. Indien u voorheen al de MOSS-regeling toepaste, dan is de overgang naar de OSS-regeling automatisch verlopen per 1 juli 2021. Indien u inlogt op het oude portaal, krijgt u een melding dat de OSS-aangifte vanaf 1 juli 2021 niet meer mogelijk is in het oude portaal. De Belastingdienst heeft aangegeven dat dit bericht niet klopt. Het beeld dat u vooralsnog verplicht bent over te stappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk voor uw OSS-aangifte, klopt derhalve niet.

Correcties op btw-meldingen binnen de MOSS blijven overigens mogelijk voor tijdvakken tot 1 juli 2021 in de PDO-omgeving. Correcties voor het Verenigd Koninkrijk over tijdvakken tot en met het vierde kwartaal 2020 moeten vóór 1 januari 2022 ingediend zijn.

OSS-meldingen na 1 juli 2021 kunnen echter alleen via Mijn Belastingdienst Zakelijk worden gedaan.

NAHV Accountants kan u helpen bij deze overgang of andere vragen met betrekking tot dit onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de aanvraag van de eHerkenning of een ketenmachtiging voor het verrichten van de OSS-registratie.

Bron: https://www2.deloitte.com

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden