Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Einde 6%-tarief op herstel- en renovatiewerkzaamheden daadwerkelijk in zicht?

We krijgen vaak de vraag of we verwachten dat de termijn voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief op de arbeidscomponent voor renovatie- en herstelwerkzaamheden van woningen (nogmaals) wordt verlengd. Zoals bekend loopt de huidige regeling op 1 juli 2015 af. We hebben nog geen geruchten of geluiden gehoord dat de regeling wordt verlengd tot ná 1 juli 2015.

Bovendien heeft de staatssecretaris van Financiën op 23 februari 2015 een besluit gepubliceerd waarin de datum van 1 juli 2015 formeel wordt bevestigd. Zou dit het teken zijn dat de regeling definitief afloopt? Of zal de Voorjaarsnota 2015 nog iets nieuws brengen? In de Voorjaarsnota staan noodzakelijke wijzigingen in de uitgaven en inkomsten van de Rijksbegroting.

Vooralsnog adviseren wij om met aannemers duidelijke afspraken te maken over een tijdige oplevering voor 1 juli 2015 en als dit niet haalbaar is om zo mogelijk met ‘deelopdrachten’ en ‘-opleveringen’ te werken.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Bron: https://actueel.pwc.nl/belastingnieuws/btw/einde-6-tarief-op-herstel-en-renovatiewerkzaamheden-daadwerkelijk-zicht/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden