Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Extra kortingen bij het in dienst nemen van personeel

Bij het in dienst nemen van bepaalde groepen werknemers kunt u profiteren van aantrekkelijke kortingen. Let daarom altijd op of er mogelijkheden zijn om een extra korting of subsidie te krijgen vanuit bijvoorbeeld de lokale overheid en de belastingdienst. Zo kunt u als werkgever kosten besparen. Van welke kortingen kunt u momenteel profiteren?

50 plus regeling
Neemt u een werknemer in dienst die 50 jaar of ouder is en uit een uitkeringssituatie komt? Dan kunt u een premiekorting krijgen van maximaal 7.000 euro op de afdracht van sociale verzekeringen. Deze werknemer moet dan wel minimaal 36 uur per week werkzaam zijn. Is dit minder, dan kunt u het bedrag pro rato toerekenen. Deze korting kunt u maximaal 3 jaar toepassen. In 3 jaar tijd kunt u dus 21.000  euro besparen.

Arbeidshandicap
Neemt u een werknemer in dienst die arbeidsgehandicapt is (ongeacht de leeftijd (tot 65 jaar)), ook dan kunt u een korting krijgen op de afdracht van sociale verzekeringen. De hoogte is maximaal 7.000 euro per jaar.

Jongeren tussen 18 en 27 jaar
Sinds dit jaar kunt u een premiekorting krijgen voor het in dienst nemen van jongeren tussen de 18 en 27 jaar die op dat moment recht heeft op een WW- of bijstandsuitkering. De regeling geldt alleen voor jongeren die u tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016, minimaal 6 maanden en voor ten minste 32 uur per week, in dienst neemt. De korting kan over twee jaar in totaal 7.000 euro bedragen.

Voorwaarden
Om voor een dergelijke premiekorting in aanmerking te komen moet de werknemer die u in dienst wilt nemen eerst een ‘doelgroepverklaring’ aanvragen bij het UWV of gemeente. Deze verklaring moet u bij uw salarisadministratie bewaren.

Lokale overheid/gemeente
Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden zijn er per gemeente/regio diverse subsidie mogelijkheden. Ook in uw regio kunt u als werkgever subsidie krijgen bij het aannemen van jongeren. Informeer bij uw gemeente, UWV of andere instelling naar de diverse mogelijkheden.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden